Posts Tagged ‘parkveld’

constitutie

oktober 12, 2012

Politiek
is…

VAN ONS!

WITREGELS (IN DE SNEEUW)

oktober 6, 2012

Tienduizend
icoontjes
helblauw.

Tienduizend
icoontjes,

duizend pootjes
of miniaturen

op zijn Vlaams
verspreid
over mijn lijf,

nu ik hier zonder
ondertiteling
ontwaak
naast jou.

Tienduizend keer
op mijn lijf herhaald,
staat, nu ik naakt
in jouw ogen kijk,

het facebook-
icoontje voor

“vind ik leuk”.

Werkgroep “kraakt” deel van Parkveld in Heverlee

september 28, 2012

− Bron: belga.be
In Heverlee bij Leuven wil een speciale werkgroep onder meer volkstuintjes en een speelbos aanleggen op de open ruimte (Parkveld) waar het stadsbestuur bedrijfsgebouwen en 200 nieuwe woningen wil laten optrekken. De Werkgroep Parkveld wil daarmee de bebouwing van dit 16 ha groot landbouwgebied verhinderen. Dat is gisterenavond bekendgemaakt tijdens een infoavond.

De Werkgroep is een uitvloeisel van het klimaatactiekamp dat een 25-tal organisaties begin augustus op Parkveld inrichtten om de bebouwing van deze open ruimte te verhinderen. Plannen om de bestemming van dit landbouwgebied te wijzigen werden in het verleden al drie keer vernietigd door de Raad van State. De laatste keer gebeurde dit enkele maanden terug.

“Een 18 are groot veld dat tot voor enkele jaren als landbouwgrond bewerkt werd tot het opgekocht werd door projectontwikkelaar Extensa hebben we zopas zonder medeweten van de eigenaar laten omploegen en ingezaaid met een groenbemester. We zullen er in het voorjaar allerhande groenten inzaaien. De oogst wordt verdeeld onder wie meedoet en uitgedeeld aan sociale projecten. Daarnaast willen we ook volkstuintjes inrichten”, aldus initiatiefnemer Wim Merckx.

De Werkgroep eist dat Parkveld open ruimte blijft. Het vormt immers een belangrijke verbinding tussen de groene omgeving van de Abdij van ’t Park, Heverleebos en Meerdaalwoud. Daarnaast is het landbouwgebied.

“Wil Leuven ooit klimaatneutraal worden is lokale voedselvoorziening zeer belangrijk”, aldus Merckx. Twee boeren die hier grond bewerkten getuigden tijdens de infoavond dat ze absoluut niet weg willen. Het is immers zeer moeilijk om in de regio nog andere landbouwgrond te vinden.

De Parkveldgroep nodigt u uit op de Buren en Boeren avond!

september 20, 2012

Op donderdag 27 september 2012, van 19.30 tot 22.00, in zaal Patmos, Heverlee; Abdij van ’t Park 7 (Geldenaaksebaan), 3001 Heverlee, links achter de Mariapoort
Een nieuwe Parkveldgroep werd geboren tijdens het Klimaatactiekamp in augustus 2012. Ze ijvert voor het behoud van Parkveld als een open ruimte met een landbouwfunctie en plaats voor natuur en recreatie. De groep bundelt informatie en volgt de actualiteit rond Parkveld en ontwikkeld een alternatieve bestemming. Ze heeft een klare boodschap aan de Leuvense politici: behoud(t) Parkveld als open ruimte, het is uw instrument voor een klimaatneutrale en leefbare stad.
Het programma op 27 september:
• Zijn er grenzen aan de groei van Leuven? Hoe omgaan met de groeiende druk op de beperkte ruimte? Welke ruimtelijke (wan-)orde in 2050? Door Erik Grietens, medewerker integraal ruimtebeheer bij Bond Beter Leefmilieu
• Het politieke debat over Parkveld biedt kansen via een breed gedragen politieke eis. Dit debat is opnieuw actueel. Zijn het de Leuvenaars die hun stad ontwikkelen? Of zijn het ontwikkelaars die er vastgoed opdringen? Door David Dessers, medewerker vzw Climaxi
• Boeren nabij de stad: akkerbouw op Parkveld, over agro-ecologische perspectieven. Door Monique Govaerts van Abts-Govaerts, vollegrondswitloofbedrijf, Bierbeek
• De Parkveldgroep is open en positief strijdvaardig: wat wil ze bereiken, hoe wil ze daar komen, hoe kan jij meedoen? Door Wim Merckx, Parkveldgroep, medewerker Voedselteams vzw

Parkveld kort gesteld

Parkveld is een open ruimte van 16 hectare, gelegen tussen de Geldenaaksebaan en het militair domein in Heverlee. Het vormt de belangrijke verbinding tussen de groene omgeving Abdij van Park en Heverleebos en Meerdaalwoud. Voor de diversiteit aan planten en dieren is dit grote natuurgebied heel belangrijk. Parkveld was ooit een gemengd bosgebied maar is sinds oudsher bestemd voor de landbouw.
Sinds een twintigtal jaren zijn er plannen om deze open ruimte te herbestemmen naar woonzone en ambachtelijke zone. Deze plannen van stad Leuven werden al drie keer geschorst of vernietigd door de Raad van State. Ook ontstond er veel protest van boeren en buren tegen de plannen.
Desondanks blijven veel Leuvense politici geloven dat Parkveld niet meer is dan een wachtzone voor de oprukkende stad. Het zou een kwestie van tijd zijn vooraleer projectontwikkelaars er de machines en betonmolens kunnen op loslaten, en dat zou goed zijn voor ons en voor Leuven.

Wij geloven in iets beter. Er zijn veel meer mogelijkheden voor Parkveld. Kunnen we rekenen op de creativiteit van onze politici, op hun voortschrijdende inzicht inzake milieu, klimaat en ruimtelijk ordening? Wat denkt u daarvan?

Je kunt de Parkveldgroep steunen via een gift op rekeningnummer 523-0805184-62 (mededeling Parkveld). Vele kleintjes maken de groep groot.
Info: https://sites.google.com/site/parkveldblijft/
Contact: parkveldgroep@gmail.com Steunen kan ook door naar de buren en boerenavond te komen en met ons na te denken, we openen de vloer voor vragen en debat.

OSMOSE

september 12, 2012

Dit scherm
is slechts

een dun
membraam

tussen mij
en jou.

NA DE HONDSDAGEN…

september 1, 2012

Dus ik dans maar met de doden
en drink wat met de goden.

IN LIEFDEVOLLE HERINNERING

augustus 31, 2012

Vandaag herdenk ik twee van mijn overleden vrienden:
J.M.H. Berckmans en Kamiel Vanhole.
Twee mooie mensen en grote kunstenaars
die me blijven inspireren.
Doe jezelf een cadeau: vergeet hen niet.

NARBONNE, ZOMER 1974

augustus 30, 2012

POËZIE
&
POLITIEK

zijn
met elkaar
vergroeid

zoals
de oude geliefden
PHILEMON
& BAUCIS
(twee bomen).

Dus
zetten wij
dromen
herinneringen
& verlangens

hoog
op de politieke
agenda.