Posts Tagged ‘nonnetjes & drankbonnetjes’

EEN ZAAK DIE U AANBELANGT

oktober 30, 2009

Schrijven is hard labeur. Samen met d.j. Remo Perrotti werkt Didi de Paris aan het optreden van volgende zondag. Op het Sinner’s Day festival. In bijlage ziet u een filmpje over de repetities. Vooral het instuderen van de danspasjes is moeilijk. Wellicht zal uw aanwezigheid hun hun wrede lot verlichten. Zij zijn althans nu al blij met de vele positieve reacties die zij nu al van verschillende mensen kregen. Kom hun gerust bekijken, maar gelieve hen niet te voederen.

WIE KIEST GIJ: DAENS OF DE NONNEKES?

mei 16, 2009

Door het lover van de hoge bomen achter het huis valt het licht in stralen over de brede grasvlakten. Het licht valt zoals het al duizenden jaren valt. Het gras is zwanger van dauw. In al zijn gratie biedt de lentedag zich aan…”Mooi stukje“, schrijft iemand, “en eigenlijk bewijst het dat er niet altijd en overal vervreemding is“. De schrijver antwoordt: “Inderdaad, het is nog niet zo erg als dat ik het in mijn teksten wel eens laat uitschijnen. Een literaire tekst pretendeert dan ook niet de waarheid te representeren. Daarom is het juist literatuur. Daarnaast is het van het grootste belang om te proberen mensen er toe aan te zetten op hun eigen bescheiden manier er tegen te reageren. Bedankt voor je fijne reactie. Prettig weekend.”

Facebook is één groot brievenboek. Een andere vrouw schrijft: “Het is schrikwekkend hoe vooral jonge mensen ten prooi vallen aan de vervreemding…’ dat lees ik niet graag, en voegde eraan toe dat de auteur ook voor een stuk gelijk had, omdat “het niet zo goed gaat met de ‘communicatie tussen mensen’ in het algemeen, kijk maar naar de huidige politieke situatie… en dan verwacht men dat de jongeren van vandaag het beter zullen doen?!”

De schrijver antwoordde dat het niet in zijn bedoeling lag veralgemeningen te maken, in de aard van “De jeugd”: “Is die goed, of is die slecht? Hebben filosofische vragen zoals Is-Dé-mensheid-Goed? Of is ze slecht? Over de jeugd kan ik alleen maar zeggen dat er daar een aantal verontrustende tendenzen te constateren zijn. Ik ben er vast van overtuigd dat jonge mensen van vandaag weliswaar materiëel ontzettend verwend zijn, maar dat daar tegenoverstaan dat het leven waarschijnlijk stukken moeilijker is dan ooit. In “Hoe het land afstevent op een Donkere Zondag” had Walter Pauli het in DM van 06/05/2009 over het verband tussen de jongeren voor wie boertig en cynisch gedrag “cool”zijn en hun stemgedrag: LDD en VB. In het artikel stelde hij dat het voor grote groepen quasi normale partijen zijn. Dit komt o.a. doordat ze gewoon zijn in een wrede samenleving te leven. Bv. in iets onnozels als Temptation Island geniet men er heimelijk van mensen te vernederen en te breken. Uiteraard is het laatste woord over dit soort zaken nog niet gezegd… De slechte communicatie is een gevolg van de vervreemding. Misschien is die inderdaad, zoals Marx honderdvijftig jaar geleden opmerkte, het gevolg van de productieverhoudingen?”

De dame antwoordde: “Ja , je hebt gelijk, volgens peilingen scoort LDD erg goed bij jongeren. Ik vrees dat de meeste jongeren niet kritisch genoeg zijn en erg gevoelig zijn voor populistische prietpraat van zowel LDD als VB. Een ruk naar rechts gaat het worden, geheel anders dan in mijn jonge jaren: toen kon je niet kritisch genoeg zijn en ‘links’ betekende nog iets….maar ik ben van den ‘ouwen tijd’ hè, krijg ik regelmatig te horen. Vrouwen boven de vijftig horen afgeschreven te zijn. Wel: elke vezel van mijn lichaam verzet zich hiertegen, al voel ik het hier en daar wel eens kraken.”

Het was de dag ervoor, de hemel werd donker, het werd veel te vroeg donker, en het water zou weer bij bakken uit de hemel drenzen, alsof de hemel ejaculeerde, overvloedig ejaculeerde, de televisie herhaalde afschuwelijke beelden over een jongentje die op een school mishandeld werd, toen de auteur bevangen werd door iets wat hij gelezen had in Louis Paul Boon zijn “Pieter Daens”. Daarin schreef Boontje over de jeugd die niet deugt en dat de jongeren al voor W.O.I in een diepe crisis verkeerden. Men was het zat, niets had zin. De toekomst voelde onbehaaglijk aan. Le déluge. Men voorvoelde de massaslachting, de ondergang, zoals honden een aarbeving, of een bombardement. Jonge honden bezondigden zich aan overmatig drankgebruik – binge drinking is van alle tijden. Men ging abnormaal lang uit, drifitg op zoek naar nieuwe penetrale ontmoetingen. Men gedroeg zich niet bepaald als nonnentjes… Gaf zich… Toomloos normloos oeverloos bandeloos grenzeloos…