Posts Tagged ‘het hogere’

Didi de Paris

december 8, 2009

Altijd door de muze gedreven.

AGITATIE & PROPAGANDA

november 10, 2009

Didi de Paris heeft speciaal voor de gelegenheid zijn uniform van het Rode Leger aan getrokken en herdenkt 11 november 1918: Duitse soldaten zochten aansluiting met Vlaamse boeren en arbeiders om op de oevers van de Dijle, in Leuven, naar het voorbeeld van Brussel, een sovjet op te richten. En de rest is geschiedenis!

ABONDANCE

november 5, 2009

Blad na blad vult het bureau. Op de lauwe herfstdag harkt de schrijver wat lettertjes bij elkaar. Plots opent hij een lade en schenkt de mensheid een lied van een onvermoedde schoonheid, een lied waarvan haast niemand zich nog het bestaan herinnerde. De YouTube-democratie gebiedt ons de link nog eens te herhalen:http://www.youtube.com/watch?v=QibLFVUdKeA

SCHRIJF

oktober 23, 2009

Gij die hier binnentreedt neemt weer op alle hoop! Wie zich alles heeft laten afnemen, inclusief de dromen de verlangens en de fantasie moet niet verder lezen… Vergeef me omdat er gisteren boven mijn stukje zo een onnozele titel stond. “Gezellig” is ongetwijfeld niet het juiste woord. Dat is lege-dozen-socialisme. Ik bedoelde: laat ons samen een tekst maken. Ik wacht nog enkele dagen op jouw bijdragen, om er iets mee te maken. Iedereen mag naar hartelust een eigen versie mixen. Wat mensen samen doen heeft doorgaans meer creatief potentieel dan wat één individu alleen doet. Uit recent sociologisch onderzoek blijkt dat mensen gelukkig zijn in die mate dat er weinig sociale ongelijkheid bestaat en dat ze zich zo weinig mogelijk uitgesloten voelen. Dat betekent -indien men dat wenst – deelnamen aan zoveel mogelijk maatschappelijke facetten. Schrijven is als liefde, het moet van twee kanten komen. Een interactie tussen auteur en publiek. Geen gesloten systeem. Dit is geen utopie. Alle tegenstellingen zijn vals. Alles kan, niets hoeft. Heiligheid is weggelegd voor Pater Damiaan, en misschien ook voor Prins Karnaval. Niet voor een literaire tekst. Esthetiek of ethiek, realisme of surrealisme, elitair meesterwerk, of gezamelijk geknutsel – zoals sommigen konijnenhokken of duivenhokken timmeren – het maakt niet uit. Hier is plaats voor alles. De tuin van Eden is groot. De grenzen zijn lang nog niet in zicht. Misschien ben ik de enige die al op wolken loopt, maar de mogelijkheid bestaat dat wij de Ziggurath naar de hemel vinden. Daarom (en om vele andere redenen) zeg ik: “Schrijf met mij”. Jij kan er voor zorgen dat schrijven niet langer het eenzaamste beroep ter wereld is.

DE ZONDAG VAN HET LEVEN

oktober 4, 2009

Ik kan het niet genoeg benadrukken: laat de mensen met rust (voor je het weet raak je ermee bevriend) Met alle gevolgen vandien. Of zijn jullie al vergeten wat ik donderdag geschreven heb?

SWA CAUWENBERGH, ZWIJG! MAND!

augustus 26, 2008

Omdat La Commune “De Paris” weer overstroomd wordt door een vloedgolf van lezersbrieven,  en de manipulatie van onwelriekende politieke partijen van kwalijke aard niet geheel denkbeeldig is, acht de redactie  enkele lieden van repliek te dienen. Hiervoor geven wij het woord aan Onze Voorzitter himself.           De redactie

1. Beste Indip, misschien zit de realiteit iets complexer in elkaar? (Graag geef ik je daar bij onze volgende ontmoeting wat meer uitleg over.)

2. Waarde MC PVC, het optreden op het Klebnikov Carnaval was een fantastische ervaring! Zowel Elvis als ondergetekende, waren er, ondanks de weinigen die zich niet zoals het gros afdropen voor de grote wolkbreuk die zich een half uurtje voor ons aantreden had voorgedaan, waren er zeer tevreden over. We kunnen niet zeggen dat het amfi-theatertje tot de nok gevuld was. De teller bleef staan op het apocalyptisch getal dertien.  Het was een unieke ervaring. De accoustiek was er  voortreffelijk!            D.C.J. De Paris