Archive for 18 juni 2020

Beste vriendjes & vriendinnetjes,

juni 18, 2020
Ik leg nog eens een nummer op waarvan de haren weer gaan groeien, olifantenpijpen van de lange broeken weer heel breed worden, en de lange hippiekleren in al hun kleuren weer gaan schitteren.
Als Leider van de Rebellenclub, is het mijn plicht u er op te wijzen dat het neoliberalisme inderdaad zich een ongelofelijk serieux aan te meten. Dus weg met hippies en alle andere speelvogels! Het neoliberalisme heeft aan de oppervlakte een rigide benepen moraal, inclusief de huidige Beeldenstorm, de kern van het neoliberalisme is echter normloos, als een psychopaat. We bevinden ons in een schyzofrene situatie die m.i. best kan vergelijken met het Victoriaans tijdperk.