Archive for 2 augustus 2018

a heartbreaking work of staggering genius

augustus 2, 2018

A heartbreaking work of staggering genius…. Jack & Dinos Chapman, Rubens, Velázquez, Warhol, Malevich… Met een minimum aan middelen werd gepoogd een maximum aan effect te ressorteren. Nooit eerder was abstract zo extreem!  Alhoewel TROMPE-L’OEIL, TRUMP LUL(2018) nog van zeer recente datum is, zijn specialisten in het barre gebied tussen Noord- en Zuidpool het met elkaar eens: het is een meesterwerk. Van het zelfde niveau als Het huwelijk van D’Arnolfini (1434) en Guernica (1937).

Advertenties