Archive for 1 juli 2018

THE HORROR, THE HORROR…

juli 1, 2018
Nu fascistisch Oostenrijk -Misschien is dit een pleonasme?- aan het hoofd staat van Europa, bied ik u, tussen twee wedstrijdhelften in, een verfrissing aan.