Archive for 19 december 2017

ELEMENTAIRE WISKUNDE

december 19, 2017
Volgens de politie waren er 25.000 deelnemers,
40.000 volgens de vakbonden. Waarmee nog eens
bewezen is: flikken kunnen niet tellen.
Of zijn ze misschien dringend aan pensioen toe?