Archive for 7 december 2016

BESTEL NU

december 7, 2016

didi-flyer-journaal

GEFLEST! VERZET LOONT!

december 7, 2016

ACTIECOMITÉ APPELGAARD KEIZERSBERG KRIJGT GELIJK VAN PROVINCIEGOUVERNEUR

Rik Daems kan fluiten naar wijngaard

Rik Daems moet het project om de Leuvense wijntraditie in ere te herstellen afblazen. - Vertommen
Rik Daems moet het project om de Leuvense wijntraditie in ere te herstellen afblazen. – Vertommen

Rik Daems en zijn bedrijf VinoBelga mogen geen wijngaard aanplanten op de Keizersberg in Leuven. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte (sp.a) heeft de goedgekeurde beslissing van de gemeenteraad geschorst. Een klinkende overwinning voor actiecomité Appelgaard Keizersberg maar een zure appel voor Rik Daems (Open Vld) die het project om de Leuvense wijntraditie in ere te herstellen nu afblaast.

Rik Daems was vastbesloten om met zijn bedrijf VinoBelga de Leuvense wijntraditie op de zuidflank van de Keizersberg nieuw leven in te blazen maar die droom moet Daems (Open Vld) nu opbergen. De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant heeft de beslissing van de Leuvense gemeenteraad om VinoBelga toe te laten wijn te verbouwen op de Keizersberg immers geschorst. De reden daarvoor is dat één van de zeven aandeelhouders van VinoBelga -met name Rik Daems dus- lid is van de gemeenteraad die het voorstel goedkeurde. Het argument van Daems dat het om een niet commercieel project gaat met een cultuurhistorisch en educatief luik kon de gouverneur blijkbaar niet overtuigen. Ook het feit dat VinoBelga de investering van 30.000 tot 50.000 euro en de jaarlijkse kost van zo’n 8.000 euro voor haar rekening zou nemen, kon de gouverneur niet van idee doen veranderen.

“Het is spijtig dat een project met een grote cultuurhistorische en educatieve waarde voor de stad niet mag doorgaan”, reageert Rik Daems ontgoocheld. “Het is toch wel verrassend dat ik als gemeenteraadslid een eed heb gezworen om de belangen van de stad Leuven te verdedigen maar als VinoBelga -waar ik deel van uitmaak- op eigen kosten een toegevoegde waarde aan de stad wil bieden dit niet kan omdat ik gemeenteraadslid ben in Leuven. Bovendien erkent de gouverneur duidelijk in zijn besluit dat de procedure wettelijk is verlopen en dat het project de stad voordelen oplevert. De enige manier om dit project alsnog te realiseren, is mijn vertrek uit het familiebedrijf. Dat is uiteraard een brug te ver.”

Kosten gemaakt

Ondertussen heeft VinoBelga wel kosten gemaakt ter voorbereiding van het wijnproject.

“De kosten voor onderzoek en voorbereiding van het project zijn in ieder geval gemaakt en wat ons betreft goed besteed”, legt Daems uit. “Het is duidelijk geworden dat de wijncultuur een erg belangrijk onderdeel uitmaakt van het Leuvens cultuurhistorisch patrimonium. De eerste wijngaard werd reeds in 1121 aangelegd op de Keizersberg. VinoBelga zal het onderzoek dan ook voortzetten en haar bevindingen in boekvorm uitgeven.”

Picknick

Een boek dus en geen flessen wijn…Toch een zware tegenslag voor Rik Daems en VinoBelga maar voor actiecomité Appelgaard Keizersberg is de beslissing van de gouverneur een grote overwinning. Het comité kreeg onder meer de steun van Natuurpunt Leuven, Natuurpunt Oost-Brabant en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. Ook oppositiepartij Groen had bedenkingen bij het project van VinoBelga omdat eventuele andere kandidaten geen kans hadden gekregen. Om het verzet tegen het wijnproject van Rik Daems en VinoBelga kracht bij te zetten, organiseerde Appelgaard Keizersberg op 27 november nog een picknick op de Keizersberg met als motto ‘Samen kunnen we een berg verzetten’. “De wijngaard bedreigt de biodiversiteit en we moeten respect hebben voor de Keizersberg als beschermde site”, klonk het toen nadat een online petitie eerder al snel zo’n duizend medestanders kreeg. Bij een volgende picknick weten de leden van Appelgaard Keizersberg alvast wat te doen want het boek over de Leuvense wijnbouwtraditie belooft volgens Rik Daems razend interessant te worden.

GEFLEST