Archive for 12 februari 2016

LET’S DANCE

februari 12, 2016

let's dance

 

Veel stijver dan gewoonlijk ontwaakte Dichtertje… Het was zo’n dag waarop hij niet weet wat hij is. Ongetwijfeld een minotaurus, half dier half mens, half mens-half journalist, een fabeldier zoals David Bowie op de hoes van Diamond Dogs (1974) staat afgebeeld (door de Belgische kunstenaar Guy Peellaert -psychedelisch nazaat van Fernand Khnopff).

Dichtertje zit teveel in bibliotheken (het wordt tijd dat het weer lente wordt, in de lengte van dagen). Er zijn geen bibliotheken meer, alleen Google.

Hij zat nog eens een nacht op de Oude Markt. In de ijdele hoop de illusie te kunnen koesteren dat hij heel kortstondig nog eens twintig was. Geloof me, de volgende ochtend voelde hij aan zijn oude botten dat hij al enkele keren twintig was. De verhalen die hem die nacht als rollende teerlingen aangereikt werden logen er niet om. Iets wat vaak terugkwam waren de potsierlijke politionele pogingen om het nachtelijk jonge geweld in te tomen.  Een bezadigd burger van middelbare leeftijd, zoals Dichtertje, kan dat hier onmogelijk in één-twee-drie bevestigen, noch ontkennen. Wel zeker wist hij dat sommige passages van de verhalen moeiteloos de beste bladzijden uit Kafka overstijgen.

Het gebeurt overal, op elk moment. In Antwerpen, of in het verdronken land van Wilsele-Putkapelle  & in het woeste Wijgmaal.

Welk soort oorlog voert men? Een oorlog tegen de jongeren? Tegen de armen? Of richt men zijn pijlen op de nieuwkomers?  Geen hond die het weet. Laat staan dat een Dichtertje van twee-keer-niks uit Kessaloniki een antwoord heeft. Het Oude Continent, waarvan hij een fier ingezetene is, bekreunt zich in al zijn voegen. Omdat er 1 miljoen vreemde eenden erbij komen in de bijt die Europa heet. Alsof het hier gaat om eendjes vissen op Leuven Kermis.

Oh Sweet Sixteen! Alle goede zielen van het jaar Zes-Punt-Tien begrijpen jullie dan niet dat dit slechts een kleine vingeroefening is voor wat eventueel komen kan? Wat zou er gebeuren als straks de doelstellingen van de  groots opgezette pompeuze klimaatconferentie van Parijs niet gehaald worden, en de aarde –een kosmische koortsaanval- toch iets meer opwarmt dan 1,5 of 2 graden Celcius? Een dichterlijke overdrijving, uiteraard. Het water in de Dijle & in de Voer begint al te pruttelen.

Zo’n Vaart loopt het natuurlijk niet. Een kleine temperatuursverhoging van Moeder Aarde en de leiders van de wereld zullen moeten bedenken waar ze op korte termijn 300 miljoen mensen plaatsen, allemaal mensen die op de loop zijn voor allerlei rampen.

Het wordt dus hoog tijd dat we leren elkander het licht in de ogen te gunnen.