Archive for 21 oktober 2015

La grande bouffe

oktober 21, 2015
Eerst vrat Feldwebel De Wever zijn pens tot barstens toe vol.
Nu wil hij dat het land -levensbedreigend-afslankt -naar Zijn Beeltenis.