Archive for 14 juli 2015

“We zijn allemaal Madame de Bovary.”

juli 14, 2015

“Amaai, uw vader da’s precies ook nog nen actieven. Echt, een haantje de voorste.”… Fragmenten uit Bert Haanstra zijn documentaire Bij de beesten af passeren de revue, bladzijden uit Desmond Morris De Naakte aap dwarrelen naar beneden. Zelden laat de basiszorg in rusthuizen te wensen over, alleen zijn de mensen al eens eenzaam, en vervelen ze zich vaak. Slechts een minderheid beschouwt een medebewoner als vriend of vriendin. Doorgaans zijn ze tevreden. Wacht maar tot de babyboomers  arriveren! Dat wordt klagen en zagen volcontinu. Actiecomités, en juridische procedures! Waarom kunnen wij niet, zoals de zebra’s,  in onze streepjespyjama samen rond dollen; en nu en dan bij wijze van tevredenheid wat woeste kreten uitstotend?

Dat was nochtans vroeger gene gemakkelijke. Ik denk dat ik zo vroeg getrouwd ben om daaraan te ontsnappen.”

“We zijn allemaal Madame de Bovary.”