Archive for mei, 2013

HET VENDEL ZWAAIT & DE TROMMEL SLAAT. FLINK OP STAP HET KNAPENSCHAP!

mei 29, 2013

Didi de Paris is in een goede luim en gaat zich vandaag eens hinderlijk ophouden in een telefooncel te Willebroek, in Schaarbeek een tapijt boven de openbare weg uitkloppen, in Dendermonde zedenschennende liederen zingen, in Deinze met opgeraapte confetti gooien, in Lokeren iemand doen schrikken, in Hasselt dozen verslepen die geluid kunnen voortbrengen en er ook zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester zijn gelaat geheel of gedeeltelijk bedekken…

EEN PARTIJUNIFORM VOOR DE N.-V.A.!

mei 27, 2013

IK wil een hoofddoekenVERPLICHTING voor alle N.-V.A-ers.

(Het is pure noodzaak en een kwestie van esthetiek. Ze zien er niet uit. Ik druk het hier nog zachtjes uit. Niet om aan te zien. Net zo min als ik wil weten wat er in die hoofden omgaat)

ALGEHELE MOBILISATIE!

mei 17, 2013

Het is om 20u ,dat wij vanavond in De Markten (te Brussel) in het kader van de algehele “Herbetovering van de wereld”, zullen overgaan tot de dissectie van de politieke melancholie! Onder leiding van cultuurfilosoof Lieven De Cauter!

anatomles

ANATOMIE VAN DE POLITIEKE MELANCHOLIE

mei 15, 2013

lezing door cultuurfilosoof Lieven De Cauter
n.a.v. de publicatie “Herbetovering van de wereld”
Brussel, 17 mei, 20u , De Markten
lieven de cauter

De lezing vindt plaats naar aanleiding van de publicatie van “Herbetovering van de wereld” . In de bundel onderzoekt Michael Löwy de romantische wortels van een aantal invloedrijke moderne denkers en toonaangevende auteurs. Hij (her)ontdekt op die manier hun subversieve en emancipatorische kracht. De bundel verenigt essays over Georg Lukács, Franz Kafka, Karl Marx, Rosa Luxemburg, Charles Péguy, Martin Buber, Gustav Landauer, José Carlos Mariategui, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Ernst Bloch, André Breton, Guy Debord…
De Romantiek werd lange tijd beschouwd als een reactionaire kritiek van de moderniteit. Elk emancipatorisch potentieel van deze traditie werd genegeerd. Voor de Franse-Braziliaanse filosoof Michael Löwy betekent de Romantiek in de eerste plaats een protest tegen de industrieel/kapitalistische beschaving. Omdat de Romantiek een wereldvisie vormt, doorkruist ze de gehele cultuur, neemt ze verschillende vormen aan en duikt ze op bij uiteenlopende denkers en schrijvers, zo stelt Löwy.
Cultuurfilosoof en activist Lieven De Cauter, auteur van onder meer “De Alledaagse Apocalyps: van Nine-Eleven tot de Arabische lente”, en zeer vertrouwd met het werk van Walter Benjamin, heeft het boek gelezen en geeft er een lezing over. Het betreft een suite van korte teksten.
Vrijdag 17 mei, 20u De Markten, Oude Graanmarkt 5,1000 Brussel Gratis toegang Organisatie: Socialisme 21

http:///www.socialisme21.be

LENTE 2013

mei 14, 2013

De lucht is grijs, de merel fluit en er komt regen.

IN DE WOLKEN

mei 11, 2013

Ergens heel hoog in de wolken herdenkt Didi de Paris de 293ste geboortedag van Baron von Münchhausen!

TWAALF POGINGEN TOT HERBETOVERING VAN DE WERELD -TWEEDE POGING

mei 8, 2013

Haaks op de bi-lokaliteit staat de-lokaliteit. Het gaat om krachten die zo gedelokaliseerd zijn dat ze onzichtbaar werden, en tegelijk alomtegenwoordig zijn. Ze zijn er en je ziet ze niet. Onzichtbaar zoals het gif in de lucht, in de grond, in het water, geldstromen over de aarde. Permanent zoals het ruisen van het verkeer op de autostrade. Onzichtbaar zoals 95% van de materie in de kosmos… Allemaal ideeën die door je hoofd waaien terwijl je, zoals een paar eeuwen terug, een ontdekkingsreiziger of een kaperkapitein –wat is het verschil? – die door zijn verrekijker zeeën en kusten afspeurt, zo kijk jij door je boekenkast naar de wereld. De wereld bekijken door je boekenkast… Krampachtig speur je de kusten af… Elk boek dat je openslaat is het hijsen van de zwarte vlag; het roeren van de trom van de opstand… Is dit reclame? Hoe promoot je een boek? En wat is de bedoeling van het promoten? Vertellen tijdschriften en kranten al niet genoeg wat je moet zien, lezen, luisteren en waar je naartoe moet? Het gaat hier om een razend interessant boek. Is het product niet “te moeilijk”? Is er een markt voor? Is het geen pure tijdverspilling? Kunnen we niet beter gewoon TV kijken? Wat kunnen we er in godsnaam mee doen?” Het nieuwe boek, “Herbetovering van de wereld”, zal sowieso bij niet veel mensen terecht komen. Het is de macht van de kleine getallen. Zaadjes die gezaaid worden… Het boek gaat op zoek naar de romantische wortels van linkse denkers. Na lezing ben je gegarandeerd een ander mens. Het werpt een ander licht op tweehonderd jaar linkse denkers en kunstenaars. De boekenkast is het raam op de wereld. De boekenkast zit afgeladen vol denkers en auteurs. Het huis kraakt, ik monster aan, en mijn schip vaart af, zet zich in beweging.

ANATOMIE VAN DE POLITIEKE MELANCHOLIE

mei 7, 2013

ANATOMIE VAN DE POLITIEKE MELANCHOLIE
lezing door cultuurfilosoof Lieven De Cauter
Brussel, 17 mei, 20u , De Markten

lieven de cauter De lezing vindt plaats naar aanleiding van de publicatie van “Herbetovering van de wereld” . In de bundel onderzoekt Michael Löwy de romantische wortels van een aantal invloedrijke moderne denkers en toonaangevende auteurs. Hij (her)ontdekt op die manier hun subversieve en emancipatorische kracht. De bundel verenigt essays over Georg Lukács, Franz Kafka, Karl Marx, Rosa Luxemburg, Charles Péguy, Martin Buber, Gustav Landauer, José Carlos Mariategui, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Ernst Bloch, André Breton, Guy Debord…
De Romantiek werd lange tijd beschouwd als een reactionaire kritiek van de moderniteit. Elk emancipatorisch potentieel van deze traditie werd genegeerd. Voor de Franse-Braziliaanse filosoof Michael Löwy betekent de Romantiek in de eerste plaats een protest tegen de industrieel/kapitalistische beschaving. Omdat de Romantiek een wereldvisie vormt, doorkruist ze de gehele cultuur, neemt ze verschillende vormen aan en duikt ze op bij uiteenlopende denkers en schrijvers, zo stelt Löwy.
Cultuurfilosoof en activist Lieven De Cauter, auteur van onder meer “De Alledaagse Apocalyps: van Nine-Eleven tot de Arabische lente”, en zeer vertrouwd met het werk van Walter Benjamin, heeft het boek gelezen en geeft er een lezing over. Het betreft een suite van korte teksten.
Vrijdag 17 mei, 20u De Markten, Oude Graanmarkt 5,1000 Brussel Gratis toegang Organisatie: Socialisme 21
http:///www.socialisme21.be

TWAALF POGINGEN TOT HERBETOVERING VAN DE WERELD: EERSTE POGING

mei 7, 2013

Het was zaterdag 20 april 2013. Ik zat in Gent op de tweede editie van The Great Greenwash Circus, het evenement dat zich wat Kafkaiaans omschrijft als de conferentie over valse oplossingen voor de klimaatcrisis…

Eén van de sprekers daagde het publiek uit: als je denkt dat revoluties het resultaat zijn van langzame evoluties ga dan aan de ene kant zitten, ga helemaal aan het andere eind zitten als je denkt dat die het resultaat zijn van momenten waarop individuen, of groepen, aan de noodrem hebben getrokken.

Ik bloosde toen ik merkte dat ik helemaal alleen aan de verste uithoek van de noodremmers was gaan zitten… Tussen twee stoelen zitten, het fenomeen is mij bekend. Het oppositioneel opstandigheidsgedrag in mijn grillige persoonlijkheidsstructuur heeft zich in de loop der jaren dermate ontwikkeld dat ik weinig talent heb voor het innemen van centrumposities… Luttele seconden later zag ik in dat ik eigenlijk op twee stoelen had moeten zitten.

De vraag komt voort uit het denkwerk van Walter Benjamin. Meer bepaald zijn kijk op de ontwikkeling van de geschiedenis. Hij zag zichzelf als marxist, maar had een zeer afwijkende visie. Niet in het minst uit dit zich in zijn opvatting over het verloop van de geschiedenis. Voor orthodoxe marxisten verloopt de geschiedenis doorgaans de ontwikkeling in een rechte lijn, die uiteindelijk leidt tot de ultieme bevrijding van het proletariaat: de klasseloze maatschappij. Deze geschiedenisopvatting draait om een aantal evoluties die geleidelijk uitdraaien op bevrijding.

Daar waar de voorgaande visie eerder optimistisch is, speelt bij Walter Benjamin pessimisme een belangrijke rol. Hij ziet de geschiedenis als een opeenstapeling van catastrofen. Voor Benjamin is het verloop van de geschiedenis als een trein die in razende vaart naar het definitieve einde raast. Om dit te vermijden, aldus Benjamin, is het nodig dat men de loop van de geschiedenis een halt toe roept door aan de noodrem te trekken. Hij ziet revolutie als een breekpunt.
De twee uiterste posities had ik moeten bezetten -tegelijkertijd. Politiek bedrijven kent vele variaties. Ik had op alle plaatsen tussen de uitersten moeten gaan zitten. Een mens kan nooit op twee plaatsen tegelijkertijd aanwezig zijn. Dan gewaagt men van bi-lokaliteit.

BANGLADESH

mei 6, 2013

I just signed a petition urging the CEOs of GAP and H&M to take urgent action to ensure safety of their workers in Bangladesh factories. Join me. — https://secure.avaaz.org/en/crushed_to_make_our_clothes_ss/?dMHQebb