Archive for 23 april 2013

CONFERENTIE OVER VALSE OPLOSSINGEN VOOR DE KLIMAATCRISIS

april 23, 2013

the greenwash
zo, 21/04/2013 – 13:53 Gent- Tijdens de tweede Greenwashconferentie van de vzw Climaxi werden zaterdag twee Greenwash Awards uitgereikt: ééntje voor het Vlaams Instituut Biotechnologie en een internationale Award voor het Europees Emissiehandelsysteem. 1200 mensen namen deel aan de stemming. Met de Greenwash Ward bekroont Climaxi een organisatie of bedrijf dat zich een ecologisch imago aanmeet maar eigenlijk totaal niet voldoet aan duurzame criteria.

Het Europees Emissiehandelssysteem kwam deze week nog in het nieuws omdat het Europees een voorstel tot beperking ervan verwierp. Het systeem werd genomineerd door Europese NGO’s zoals FERN, CEO en Carbonwatch: “ Dit systeem leidt niet tot een broeikasgasreductie. Het spoort de industrie niet aan om structurele veranderingen in te voeren die nodig zijn om emissies bij de bron aan te pakken. Bovendien kunnen vervuilers zich op een misleidende manier presenteren als ‘groen’ of ‘CO2-neutraal’ zonder echt iets te doen aan hun vervuiling. Neem het voorbeeld van staalreus ArcelorMittal. Zij hebben EU lidstaten en de Commissie gelobbied om veel meer vervuilingsrechten te krijgen dan ze nodig hadden, en nog gratis ook. Als gevolg van de economische crisis hadden ze zelfs aan nog minder rechten genoeg. ArcelorMittal is nu al een paar jaar op rij het bedrijf met het grootste overschot aan CO2-rechten, met een geschatte waarde van 1 miljard 580 miljoen euro. “ ETS kreeg 545 stemmen.

Climaxi besloot ook een Vlaamse prijs uit te reiken. Deze ging naar het Vlaams Intituut Biotechnologie. Het VIB werd genomineerd door het Field Liberation Movement: “In wederdienst voor de meer dan 40 miljoen euro die zij jaarlijks krijgt van de Vlaamse regering, tracht VIB zoveel mogelijk samenwerkingen aan te gaan met de grootste bedrijven, en zo snel mogelijk commerciële toepassingen te helpen ontwikkelen van haar onderzoek, zowel in de wereld van de Big Pharma, als in die van de Zaadmultinationals. De grootste financiële samenwerking heeft het VIB met BASF, waar zij meehelpt met het in kaart brengen en patenteren van de meest interessante (lees: winstgevende) ‘klimaatgenen’, in nauwe samenwerking met … Monsanto. Daarnaast helpt zij Bayer met het ontwikkelen van planten die, toevallig (?), resistent zijn tegen glufosinaat, een gif van … Bayer. De laatste jaren werd ook duidelijk dat een ander, zeer winstgevend, Bayer-gif, neonicotinoïden, mee verantwoordelijk is voor de bijensterfte in onze contreien. Bayer doet er echter alles een hangend verbod hierop tegen te houden. HET VIB stelt zich voor als duurzaam en wetenschappelijk maar beoogt vooral winst en berokkent daar veel ecologische schade mee.” Het VIB is de organisator achter het GGO_-aardappelveld in Wetteren en wil daar binnenkort ook gemanipuleerde populieren uittesten. Het kreeg 352 stemmen.

Filip De Bodt