Archive for 10 december 2012

En dan nu: poëzie!

december 10, 2012

AAN ALLE VRIENDEN VAN ‘T KLOOSTER (Antwerpen)

Op de kop af 5 jaar na dat wij onze intrek namen in het voormalige Dominicanenklooster in de Ploegstraag, dreigt aan onze werking een eind te komen. Een brand in één van de kamers vrijdag 30 november jl. maakte een deel van het gebouw ontoegankelijk, hetgeen waarschijnlijk tot een ontruimingsbevel zal leiden. En dit in de komende twee weken.

In ’t Klooster, dat in 2004 werd aangekocht door de Provincie Antwerpen om er een sociale bestemming aan te geven, werkt Koevoet, een vzw van jonge kunstenaars en sociale activisten, sinds december 2007 aan een uniek sociaal-cultureel project in het hart van Antwerpen. Tot 1 januari 2014 mocht Koevoet het pand gebruiken voor sociale en culturele activiteiten waar tienduizenden Antwerpenaren de afgelopen jaren van hebben genoten.
Van de vele optredens in de feestzaal en de kloostertuin, de soepmaaltijden op woensdag of de volkskeuken op vrijdag, of omdat ze er hun fiets gratis konden laten herstellen of kleding en speelgoed vinden in de Freeshop. Ook vindt er een voedselbedeling plaats, waar dagelijks ruim honderd dak- of thuislozen een voedselpakket kunnen komen halen. Allemaal door de vrijwillige inzet van de leden van Koevoet, waarvan de meesten ook in het pand wonen.

Door een stom incident komt hier nu allemaal een eind aan. Aan ons heeft het in elk geval niet gelegen. De brandweercommandant heeft onze voorzorgsmaatregelen en optreden tijdens de brand geprezen. Wij kunnen alleen maar vaststellen dat onze vzw ondanks vele verzoeken aan de eigenaar, de provincie Antwerpen, nooit een officiële status als beheerder van het pand is verleend. Was dat wel gebeurd, dan hadden wij stappen kunnen nemen om de veiligheid in het pand te verhogen. Uiteindelijk ligt de oorzaak van de brand niet in de kachel. Die is het gevolg van het falend armoede- en asielbeleid in België, waardoor mensen in oncontroleerbare situaties terechtkomen en iedere bescherming ver te zoeken is.

Wij roepen op tot solidariteit. Antwerpen heeft ’t Klooster nodig, maar op dit moment is het even andersom. Wij vragen nu de hulp van iedereen, overheid of anderen, om op een waardige manier onze werking in het pand verder te zetten, of, als het echt niet anders kan, het Klooster op een waardige manier achter te laten.

Wij doen beroep op iedereen die ons kan helpen bij de opvang van de bewoners van ’t Klooster, de opslag en het vervoer van het materiaal van onze vzw om met ons contact op te nemen op klooster@encod.org of 0032 486
98 59 18 (Kristof) of 0032 495 12 26 44 (Joep). Ook vragen we iedereen, overheid of particulier, die over een leeg pand beschikt waar onze werking zou kunnen voortgezet worden, ons te contacteren.

De winter is in aantocht. De stationsbuurt heeft een plek nodig waar mensen zonder of met weinig koopkracht terecht kunnen voor warmte, een bord eten of culturele inspiratie. Koevoet staat klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen. Wij hopen hetzelfde van de overheid.

5 december 2012