Archive for november, 2012

EEN OLYMPISCHE PRESTATIE

november 30, 2012

Ik ben er er als de kippen bij.

De ochtendstond heeft goud in de mond

november 29, 2012

Alleen nog voor mijn kippetjes kom ik uit mijn nest.

IT’s ONLY WORDS

november 28, 2012

In plaats van een jaloezietaks te innen of een miserietaks te heffen wou het okselfrisse tentsletje de nieuwbakken frietchinees meteen ontvrienden vanwege zijn overmatig voedselverlies dat hij exponentieel opliep omdat hij voortdurend tijdens zijn burgerstage zat te swaffelen in plaats van vanuit zijn knusse turtelhuisje constructief mee te werken aan een bankentestamentaire anticoalitie tegen de sinterklaasregering, die dra de zwarte piet toegespeeld krijgt.

THE GRAPES OF WRATH

november 23, 2012

Volgens de BIV, de makelaarsfederatie Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, is er in Vlaanderen, dat is het naar mottenballen stinkend gehucht, het vendel zwaaiend kwallenparadijs aan de Noordzee, op korte termijn zeker plaats voor 100.000 nieuwe woningen – Minstens! – want volgens de BIV, de makelaarsfederatie Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, is er in Vlaanderen, dat is het naar mottenballen stinkend gehucht, het vendel zwaaiend kwallenparadijs aan de Noordzee, zelfs plaats voor 200.000 nieuwe woningen. Volgens mij kunnen er nog 200.000 Ikea-konijnenkoten bovenop – Minstens! Zijn die gasten zot of zo? Zijn ze kwaadaardig, of gewoon maar stom, of is het een combinatie van de twee? Of willen ze in Vlaanderen, dat is het naar mottenballen stinkend gehucht, het vendel zwaaiend kwallenparadijs aan de Noordzee, nieuwe kansen creëren voor de banken? 200.000 nieuwe woningen zijn evenveel mogelijkheden voor de banken om krediet te verlenen. dan kunnen ze zoals in John Steinbeck zijn Grapes of Wrath, of zoals het vandaag in Spanje gebeurt, de mensen als loslopend wild uit hun huizen zetten?

TWEEDE KEER NEEN AAN HET BAM-TRAJECT

november 19, 2012

Hallo beste mensen,

Er is op internet een petitie gestart met als titel:
‘Zeg een twééde keer Néén aan het BAM-traject!’

Deze actie gaat uit van Elisabeth Van de Poel, een bezorgde burger.
Ademloos steunt dit initiatief nu ook.

Tot nog toe hebben al meer dan 3650 verontruste burgers dit initiatief gesteund.

Het doel van Elisabet was na Nieuwjaar tienduizend steunbetuigingen ( en liéfst meer ) aan het nieuwe stadsbestuur af te geven.
Dit moet makkelijk kunnen, op 18/10/2009 stemden immers meer dan 90,000 Antwerpenaren neen tegen het BAM tracé.

Wij sturen dit naar jou omdat wij veronderstellen dat jij ook je stem wil bevestigen. Bedankt daarvoor.

Lees onze onderstaande link hierover en ‘klick’ onderaan.
Belangrijk is ook de petitie te delen met vrienden, familie, organisaties, enz..
Waarvoor dank.
Voor een gezonder en leefbaar Antwerpen !

Teken hier de petitie :

http://www.ademloos.be/zeg-een-tweede-keer-neen-aan-het-bam-traject

Succes ermee !!

Wim Van Hees
Ademloos, maar niet sprakeloos.
twitter: @ademloos @wimvanademloos
http://www.facebook.com/ademloos

ENKELE STRATEN VERDEROP

november 18, 2012

Op 1 juli werd in Wilsele een vluchtelingenhuis opgericht.
Dit wordt volledig privé gesponsord door talrijke kleine bijdragen van mensen, het heeft niets te maken met de overheid of Fedasil, en is een initiatief van een groepje mensen, die begaan zijn met vluchtelingen. Dat dit nodig was blijkt uit de talrijke telefoons die we al gekregen hebben om mensen op te vangen. De meeste mensen die opgevangen worden leefden op straat, hebben dikwijls geen geldige of zelfs geen papieren meer en mogen eigenlijk niet meer in Belgie zijn. Ze krijgen dus geen enkele financiele steun van de overheid of OCMW.
De mensen worden wel gescreend: waar we vooral rekening mee houden zijn moeders met kleine kinderen of babies die op straat leven. Zo is er nu een Eritresche moeder met een kind van bijna een jaar, en een Tjetjeense met een kind van bijna 2 jaar dat ondervoed was, nog maar nauwelijks kan kruipen en nog geen woordjes bazelt. Dit kind wordt nu trouwens opgevolgd in Gasthuisberg
Naast een bed, eten en drinken bieden we hen ook NDL les aan zo nodig. Het is de bedoeling dat we ze terug een beetje perspectief geven op een toekomst en we hebben via een organisatie in Leuven psycholoog, advocaat, enz… ter beschikking. Er wordt hen gevraagd hoe ze hun toekomst zien: terugkeer naar hun land?? In Belgie blijven?,
Naargelang die toekomst, die ze zelf bepalen, willen wij hen administratief die toekomst mee helpen voorbereiden indien dit nog mogelijk is
Financieel hebben we sponsors die per maand ongeveer 1700€ binnenbrengen. Daarvan gaat 1200€ naar de huur van het huis.Electriciteit, water, gas moet ook nog betaald worden. Dus 500€ blijft er per maand over om voor 8 personen eten en drinken te kopen, pampers aan te kopen, ik ga er dus geen tekening bij maken, jullie kunnen ook rekenen. Er is een inwonend priester, die een klein pensoentje heeft en daarmee de financiele gaatjes tracht te dichten. Daarom zoeken we nog sponsors die dit iniciatief met een klein maandelijks bedrag mee wil

Je kan dit vluchtelingenhuis steunen:
Bankrekening van het Vluchtelingenhuis is BIC nummer: ARSPBE22XXX en IBAN: BE10 9730 5649 9504 van Rechtopmigratie-Vluchtelingenhuis te Leuven

Aandacht: als je een financiele bijdrage stort gelieve ons dan een mailtje te sturen.
Zo kunnen we je bedanken en op de hoogte houden van de werking van het vluchtelingenhuis. Bedankt.
1. door financiële of praktische hulp.
Kopieer onderstaande inschrijving en plak het in een mail die je stuurt naar rechtopmigratie@scarlet.be

Naam …………………………………………………………………….
Voornaam…………………………………………………………….
Straat en nr …………………………………………………………………..
Postcode ……………… gemeente ………………………………………………..
• Ik wil graag een maandelijkse bijdrage storten met een bestendige opdracht die ik zelf kan stopzetten wanneer ik wil.
Mijn bijdrage zal…….. € / per maand bedragen (*)
• Of ik wens een eenmalige gift te doen van …….. € (*)
• Ik wil als vrijwilliger meehelpen om praktische taak op te nemen. (*)

(*) schrappen wat niet past
2. Of door op vakantie te gaan naar Griekenland
Huur je daar een appartement dan gaat de volledige huur naar sociale projecten. De helft van de opbrengst gaat naar het vluchtelingenhuis.
Meer informatie op website villa-annabelle
Nog meer info vind je op
vluchtelingenhuis Leuven “recht op migratie”
http://www.rechtopmigratie.be/Vluchtelingenhuis_Leuven.html
groetjes, Guido

ARMAGEDDON NADERT

november 16, 2012

De Sint en de Kerstman vechten een verbeten strijd uit om jou een BOKS te verkopen.

SNOODAARDS

november 13, 2012

Graag had ik jullie allemaal een BOKS verkocht!

NAAR EEN POËTICALE ANALYSE VAN DE AMERIKAANSE PRESIDENTSVERKIEZINGEN 2012

november 7, 2012

De resultaten liegen er niet om: wat voor de ene partij een klinkende overwinning is, is voor de andere het startschot om de boel gewoon nog eens vier jaar te saboteren, is voor enkelen een aanleiding om zich te verdiepen in de boeken van Noam Chomsky en voor een enkeling reden om door te gaan op de ingeslagen weg en in geen geval op te geven.

AALST: SCHANDVLEK OP DE LANDKAART

november 6, 2012

Ik kijk op van mijn boek, Pieter Daens van L. P. Boon, hoor een radiobericht over het stadje Aalst, en heb sterk de indruk dat er sinds de drieste hoogdagen van Charles Woeste en de Bokken nog niet echt veel veranderd is.