Archive for 28 september 2012

Werkgroep “kraakt” deel van Parkveld in Heverlee

september 28, 2012

− Bron: belga.be
In Heverlee bij Leuven wil een speciale werkgroep onder meer volkstuintjes en een speelbos aanleggen op de open ruimte (Parkveld) waar het stadsbestuur bedrijfsgebouwen en 200 nieuwe woningen wil laten optrekken. De Werkgroep Parkveld wil daarmee de bebouwing van dit 16 ha groot landbouwgebied verhinderen. Dat is gisterenavond bekendgemaakt tijdens een infoavond.

De Werkgroep is een uitvloeisel van het klimaatactiekamp dat een 25-tal organisaties begin augustus op Parkveld inrichtten om de bebouwing van deze open ruimte te verhinderen. Plannen om de bestemming van dit landbouwgebied te wijzigen werden in het verleden al drie keer vernietigd door de Raad van State. De laatste keer gebeurde dit enkele maanden terug.

“Een 18 are groot veld dat tot voor enkele jaren als landbouwgrond bewerkt werd tot het opgekocht werd door projectontwikkelaar Extensa hebben we zopas zonder medeweten van de eigenaar laten omploegen en ingezaaid met een groenbemester. We zullen er in het voorjaar allerhande groenten inzaaien. De oogst wordt verdeeld onder wie meedoet en uitgedeeld aan sociale projecten. Daarnaast willen we ook volkstuintjes inrichten”, aldus initiatiefnemer Wim Merckx.

De Werkgroep eist dat Parkveld open ruimte blijft. Het vormt immers een belangrijke verbinding tussen de groene omgeving van de Abdij van ’t Park, Heverleebos en Meerdaalwoud. Daarnaast is het landbouwgebied.

“Wil Leuven ooit klimaatneutraal worden is lokale voedselvoorziening zeer belangrijk”, aldus Merckx. Twee boeren die hier grond bewerkten getuigden tijdens de infoavond dat ze absoluut niet weg willen. Het is immers zeer moeilijk om in de regio nog andere landbouwgrond te vinden.