Archive for 15 september 2012

Groen Leuven haalt zwaar uit naar gebrek aan inspraak

september 15, 2012

Zo staat het vandaag op de site van DS:

Groen Leuven haalt zwaar uit naar gebrek aan inspraak
zaterdag 15 september 2012, 09u03Bron: belgaAuteur: lbo

LEUVEN – David Dessers, onafhankelijk kandidaat bij Groen Leuven, heeft vrijdagavond tijdens een verkiezingsbijeenkomst zwaar uitgehaald naar het gebrek aan inspraak in de universiteitsstad. “Leuven ziet de bevolking als een bedreiging die het beleid wil dwarsbomen en niet als een bondgenoot met verrijkende ideeën”, aldus Dessers die in zijn kritiek vooral burgemeester Louis Tobback (sp.a) op de korrel nam.
Dessers wees onder meer op de zeer misprijzende manier waarop Louis Tobback de man behandelde die duizend handtekeningen verzamelde om in de gemeenteraad zijn zeg te kunnen doen over de naamsverandering van het Fochplein in Rector De Somerplein.
“Voor Tobback zijn actiecomités een groep hooggeschoolde ‘nimby’ die zich als het bijvoorbeeld gaat om sociale woningen, enkel om racistische motieven verzetten.” Leuven betrekt ook steevast de bevolking in een veel te laat stadium bij beslissingen die al grotendeels genomen zijn, luidde het nog.

Dessers bepleitte dat het stadsbestuur een dialoog opstart met buurtgroepen die vaak terecht opkomen voor meer verkeersveiligheid in hun omgeving. “Op die manier is vaak over geplande ingrepen een compromis mogelijk met een lokaal comité dat er zich tegen verzet. Leuven is door zijn schaal en expertise onder de bevolking de ideale stad om structureel werk te maken van inspraak. Waarom bijvoorbeeld per 5.000 mensen geen niveau van zelforganisatie invoeren dat detecteert wat er leeft bij de bevolking”, aldus Dessers.

LEUVEN ZOALS HET IS

september 15, 2012

“LEUVEN ZOALS HET IS. AAN VOORAVOND VERKIEZINGEN 2012”
DOOR LUC VANHEERENTALS

In dit boekje proberen we naar aanleiding van de verkiezingen een stand van zaken te geven over hoe de stad Leuven er anno 2012 in verschillende beleidsdomeinen aan toe is. Het boekje bevat antwoorden op talloze vragen zoals hoeveel daklozen telt Leuven, hoeveel woningen zijn aangesloten op de riolering, hoeveel mensen staan er op de wachtlijst voor een sociale woning, hoeveel vervuilde gronden zijn er etc… Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de relevante gebeurtenissen van de afgelopen zes jaar. Niet alleen beslissingen van het stadsbestuur komen hier aan bod maar ook discussies in de gemeenteraad, standpunten van buurtcomités, acties van studenten tot krakers, zware verkeersongevallen…Het boekje telt 192 bladzijden en kost 15 euro. Het werd in eigen beheer uitgegeven en is te bestellen via storting van 15 euro op het bkr. BE65 7855 2875 6196 van Luc Vanheerentals. Voor meer inlichtingen: luc.vanheerentals@telenet.be. Het wordt ook in enkele Leuvense boekenwinkels (Boekcargo, Acco, Paard van Troje en Peeters) te koop aangeboden. Voor meer info over de verkiezingen in Leuven surf ook naar http://www.leuvensepersclub.com