Archive for september, 2012

Werkgroep “kraakt” deel van Parkveld in Heverlee

september 28, 2012

− Bron: belga.be
In Heverlee bij Leuven wil een speciale werkgroep onder meer volkstuintjes en een speelbos aanleggen op de open ruimte (Parkveld) waar het stadsbestuur bedrijfsgebouwen en 200 nieuwe woningen wil laten optrekken. De Werkgroep Parkveld wil daarmee de bebouwing van dit 16 ha groot landbouwgebied verhinderen. Dat is gisterenavond bekendgemaakt tijdens een infoavond.

De Werkgroep is een uitvloeisel van het klimaatactiekamp dat een 25-tal organisaties begin augustus op Parkveld inrichtten om de bebouwing van deze open ruimte te verhinderen. Plannen om de bestemming van dit landbouwgebied te wijzigen werden in het verleden al drie keer vernietigd door de Raad van State. De laatste keer gebeurde dit enkele maanden terug.

“Een 18 are groot veld dat tot voor enkele jaren als landbouwgrond bewerkt werd tot het opgekocht werd door projectontwikkelaar Extensa hebben we zopas zonder medeweten van de eigenaar laten omploegen en ingezaaid met een groenbemester. We zullen er in het voorjaar allerhande groenten inzaaien. De oogst wordt verdeeld onder wie meedoet en uitgedeeld aan sociale projecten. Daarnaast willen we ook volkstuintjes inrichten”, aldus initiatiefnemer Wim Merckx.

De Werkgroep eist dat Parkveld open ruimte blijft. Het vormt immers een belangrijke verbinding tussen de groene omgeving van de Abdij van ’t Park, Heverleebos en Meerdaalwoud. Daarnaast is het landbouwgebied.

“Wil Leuven ooit klimaatneutraal worden is lokale voedselvoorziening zeer belangrijk”, aldus Merckx. Twee boeren die hier grond bewerkten getuigden tijdens de infoavond dat ze absoluut niet weg willen. Het is immers zeer moeilijk om in de regio nog andere landbouwgrond te vinden.

PARKVELD (VANAVOND) : een HAGEPREEK in de 21ste eeuw!

september 27, 2012

Afgelopen zomer namen zo’n 150 mensen deel aan het klimaatactiekamp op Parkveld, een stuk landbouwgrond en bos van 15HA in Heverlee dat al jarenlang een gevecht levert tegen oprukkende betonmolens. Ondertussen werden er in alle stilte verdere plannen uitgewerkt voor Parkveld en vanavond worden die feestelijk ontrold tijdens een “buren- en boerenavond“. David Dessers spreekt er namens Climaxi samen met ondermeer Eric Grietens van BBL. Afspraak om 19.30u, niet zoals aangekondigd in de Abdij van ’t Park (“geen protestavonden in de abdij meneer”) maar daar recht tegenover in de Sint Norbertusschool, Geldenaaksebaan 200... All(eàen daarheen!

TERRA INCOGNITA

september 27, 2012

Geen lucht, geen water, geen grond:
het land door niets anders afgebakend
dan door horizonten.

De Parkveldgroep nodigt u uit op de Buren en Boeren avond!

september 22, 2012

Op donderdag 27 september 2012, van 19.30 tot 22.00, in zaal Patmos, Heverlee; Abdij van ’t Park 7 (Geldenaaksebaan), 3001 Heverlee, links achter de Mariapoort
Een nieuwe Parkveldgroep werd geboren tijdens het Klimaatactiekamp in augustus 2012. Ze ijvert voor het behoud van Parkveld als een open ruimte met een landbouwfunctie en plaats voor natuur en recreatie. De groep bundelt informatie en volgt de actualiteit rond Parkveld en ontwikkeld een alternatieve bestemming. Ze heeft een klare boodschap aan de Leuvense politici: behoud(t) Parkveld als open ruimte, het is uw instrument voor een klimaatneutrale en leefbare stad.
Het programma op 27 september:
• Zijn er grenzen aan de groei van Leuven? Hoe omgaan met de groeiende druk op de beperkte ruimte? Welke ruimtelijke (wan-)orde in 2050? Door Erik Grietens, medewerker integraal ruimtebeheer bij Bond Beter Leefmilieu
• Het politieke debat over Parkveld biedt kansen via een breed gedragen politieke eis. Dit debat is opnieuw actueel. Zijn het de Leuvenaars die hun stad ontwikkelen? Of zijn het ontwikkelaars die er vastgoed opdringen? Door David Dessers, medewerker vzw Climaxi
• Boeren nabij de stad: akkerbouw op Parkveld, over agro-ecologische perspectieven. Door Monique Govaerts van Abts-Govaerts, vollegrondswitloofbedrijf, Bierbeek
• De Parkveldgroep is open en positief strijdvaardig: wat wil ze bereiken, hoe wil ze daar komen, hoe kan jij meedoen? Door Wim Merckx, Parkveldgroep, medewerker Voedselteams vzw

Parkveld kort gesteld

Parkveld is een open ruimte van 16 hectare, gelegen tussen de Geldenaaksebaan en het militair domein in Heverlee. Het vormt de belangrijke verbinding tussen de groene omgeving Abdij van Park en Heverleebos en Meerdaalwoud. Voor de diversiteit aan planten en dieren is dit grote natuurgebied heel belangrijk. Parkveld was ooit een gemengd bosgebied maar is sinds oudsher bestemd voor de landbouw.
Sinds een twintigtal jaren zijn er plannen om deze open ruimte te herbestemmen naar woonzone en ambachtelijke zone. Deze plannen van stad Leuven werden al drie keer geschorst of vernietigd door de Raad van State. Ook ontstond er veel protest van boeren en buren tegen de plannen.
Desondanks blijven veel Leuvense politici geloven dat Parkveld niet meer is dan een wachtzone voor de oprukkende stad. Het zou een kwestie van tijd zijn vooraleer projectontwikkelaars er de machines en betonmolens kunnen op loslaten, en dat zou goed zijn voor ons en voor Leuven.

Wij geloven in iets beter. Er zijn veel meer mogelijkheden voor Parkveld. Kunnen we rekenen op de creativiteit van onze politici, op hun voortschrijdende inzicht inzake milieu, klimaat en ruimtelijk ordening? Wat denkt u daarvan?

Je kunt de Parkveldgroep steunen via een gift op rekeningnummer 523-0805184-62 (mededeling Parkveld). Vele kleintjes maken de groep groot.
Info: https://sites.google.com/site/parkveldblijft/
Contact: parkveldgroep@gmail.com Steunen kan ook door naar de buren en boerenavond te komen en met ons na te denken, we openen de vloer voor vragen en debat.

De Parkveldgroep nodigt u uit op de Buren en Boeren avond!

september 20, 2012

Op donderdag 27 september 2012, van 19.30 tot 22.00, in zaal Patmos, Heverlee; Abdij van ’t Park 7 (Geldenaaksebaan), 3001 Heverlee, links achter de Mariapoort
Een nieuwe Parkveldgroep werd geboren tijdens het Klimaatactiekamp in augustus 2012. Ze ijvert voor het behoud van Parkveld als een open ruimte met een landbouwfunctie en plaats voor natuur en recreatie. De groep bundelt informatie en volgt de actualiteit rond Parkveld en ontwikkeld een alternatieve bestemming. Ze heeft een klare boodschap aan de Leuvense politici: behoud(t) Parkveld als open ruimte, het is uw instrument voor een klimaatneutrale en leefbare stad.
Het programma op 27 september:
• Zijn er grenzen aan de groei van Leuven? Hoe omgaan met de groeiende druk op de beperkte ruimte? Welke ruimtelijke (wan-)orde in 2050? Door Erik Grietens, medewerker integraal ruimtebeheer bij Bond Beter Leefmilieu
• Het politieke debat over Parkveld biedt kansen via een breed gedragen politieke eis. Dit debat is opnieuw actueel. Zijn het de Leuvenaars die hun stad ontwikkelen? Of zijn het ontwikkelaars die er vastgoed opdringen? Door David Dessers, medewerker vzw Climaxi
• Boeren nabij de stad: akkerbouw op Parkveld, over agro-ecologische perspectieven. Door Monique Govaerts van Abts-Govaerts, vollegrondswitloofbedrijf, Bierbeek
• De Parkveldgroep is open en positief strijdvaardig: wat wil ze bereiken, hoe wil ze daar komen, hoe kan jij meedoen? Door Wim Merckx, Parkveldgroep, medewerker Voedselteams vzw

Parkveld kort gesteld

Parkveld is een open ruimte van 16 hectare, gelegen tussen de Geldenaaksebaan en het militair domein in Heverlee. Het vormt de belangrijke verbinding tussen de groene omgeving Abdij van Park en Heverleebos en Meerdaalwoud. Voor de diversiteit aan planten en dieren is dit grote natuurgebied heel belangrijk. Parkveld was ooit een gemengd bosgebied maar is sinds oudsher bestemd voor de landbouw.
Sinds een twintigtal jaren zijn er plannen om deze open ruimte te herbestemmen naar woonzone en ambachtelijke zone. Deze plannen van stad Leuven werden al drie keer geschorst of vernietigd door de Raad van State. Ook ontstond er veel protest van boeren en buren tegen de plannen.
Desondanks blijven veel Leuvense politici geloven dat Parkveld niet meer is dan een wachtzone voor de oprukkende stad. Het zou een kwestie van tijd zijn vooraleer projectontwikkelaars er de machines en betonmolens kunnen op loslaten, en dat zou goed zijn voor ons en voor Leuven.

Wij geloven in iets beter. Er zijn veel meer mogelijkheden voor Parkveld. Kunnen we rekenen op de creativiteit van onze politici, op hun voortschrijdende inzicht inzake milieu, klimaat en ruimtelijk ordening? Wat denkt u daarvan?

Je kunt de Parkveldgroep steunen via een gift op rekeningnummer 523-0805184-62 (mededeling Parkveld). Vele kleintjes maken de groep groot.
Info: https://sites.google.com/site/parkveldblijft/
Contact: parkveldgroep@gmail.com Steunen kan ook door naar de buren en boerenavond te komen en met ons na te denken, we openen de vloer voor vragen en debat.

DIDI DE PARIS BINNENGEKOMEN OP DE NEGENDE PLAATS IN DE TOP 10!

september 20, 2012

DIDI DE PARIS
SPREEKT & BRULT & GROMT & LACHT
& HUILT & FLUISTERT JE TOE VAN
IN HET INKTZWARTE VINYL

ROERLOOS

september 19, 2012

Als lelies
op het water
drijven
de dagen
roerloos
voorbij.

FATA MORGANA

september 16, 2012

En altijd
lost
de horizon
op
in onbereikbaarheid.

Groen Leuven haalt zwaar uit naar gebrek aan inspraak

september 15, 2012

Zo staat het vandaag op de site van DS:

Groen Leuven haalt zwaar uit naar gebrek aan inspraak
zaterdag 15 september 2012, 09u03Bron: belgaAuteur: lbo

LEUVEN – David Dessers, onafhankelijk kandidaat bij Groen Leuven, heeft vrijdagavond tijdens een verkiezingsbijeenkomst zwaar uitgehaald naar het gebrek aan inspraak in de universiteitsstad. “Leuven ziet de bevolking als een bedreiging die het beleid wil dwarsbomen en niet als een bondgenoot met verrijkende ideeën”, aldus Dessers die in zijn kritiek vooral burgemeester Louis Tobback (sp.a) op de korrel nam.
Dessers wees onder meer op de zeer misprijzende manier waarop Louis Tobback de man behandelde die duizend handtekeningen verzamelde om in de gemeenteraad zijn zeg te kunnen doen over de naamsverandering van het Fochplein in Rector De Somerplein.
“Voor Tobback zijn actiecomités een groep hooggeschoolde ‘nimby’ die zich als het bijvoorbeeld gaat om sociale woningen, enkel om racistische motieven verzetten.” Leuven betrekt ook steevast de bevolking in een veel te laat stadium bij beslissingen die al grotendeels genomen zijn, luidde het nog.

Dessers bepleitte dat het stadsbestuur een dialoog opstart met buurtgroepen die vaak terecht opkomen voor meer verkeersveiligheid in hun omgeving. “Op die manier is vaak over geplande ingrepen een compromis mogelijk met een lokaal comité dat er zich tegen verzet. Leuven is door zijn schaal en expertise onder de bevolking de ideale stad om structureel werk te maken van inspraak. Waarom bijvoorbeeld per 5.000 mensen geen niveau van zelforganisatie invoeren dat detecteert wat er leeft bij de bevolking”, aldus Dessers.

LEUVEN ZOALS HET IS

september 15, 2012

“LEUVEN ZOALS HET IS. AAN VOORAVOND VERKIEZINGEN 2012”
DOOR LUC VANHEERENTALS

In dit boekje proberen we naar aanleiding van de verkiezingen een stand van zaken te geven over hoe de stad Leuven er anno 2012 in verschillende beleidsdomeinen aan toe is. Het boekje bevat antwoorden op talloze vragen zoals hoeveel daklozen telt Leuven, hoeveel woningen zijn aangesloten op de riolering, hoeveel mensen staan er op de wachtlijst voor een sociale woning, hoeveel vervuilde gronden zijn er etc… Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de relevante gebeurtenissen van de afgelopen zes jaar. Niet alleen beslissingen van het stadsbestuur komen hier aan bod maar ook discussies in de gemeenteraad, standpunten van buurtcomités, acties van studenten tot krakers, zware verkeersongevallen…Het boekje telt 192 bladzijden en kost 15 euro. Het werd in eigen beheer uitgegeven en is te bestellen via storting van 15 euro op het bkr. BE65 7855 2875 6196 van Luc Vanheerentals. Voor meer inlichtingen: luc.vanheerentals@telenet.be. Het wordt ook in enkele Leuvense boekenwinkels (Boekcargo, Acco, Paard van Troje en Peeters) te koop aangeboden. Voor meer info over de verkiezingen in Leuven surf ook naar http://www.leuvensepersclub.com