Archive for 29 augustus 2012

CONTACTGEGEVENS PARKVELDGROEP

augustus 29, 2012

parkveldgroep@yahoo.com

LEUVEN: Debat over Parkveld neemt nieuwe wending

augustus 29, 2012

Tijdens de gemeenteraad van Leuven op 27 augustus werd de zin van de herbestemming van Parkveld in Heverlee in vraag gesteld. Tot voor kort was er unanieme politieke steun voor de omstreden herbestemming van dit agrarische gebied naar ambachtenterrein en woonzone. Daar lijkt nu een einde aan gekomen.

Fatiha Dahmani stelde namens Groen dat de plannen voor Parkveld aan herziening toe zijn. De schorsing van het Leuvense RUP door de Raad van State eind 2011, geeft de nodige tijd om het plan te heroverwegen.Luk Bellens van N-VA voegde toe dat ‘een aantal lokale actoren’ vandaag zinvolle vragen opwerpen over Parkveld.

Burgemeester Tobback moest tot zijn schijnbare ergernis vaststellen dat sommigen nogal vlot van gedacht veranderen. Daarop repliceerde Dahmani dat het politici zou sieren indien ze effectief rekening zouden houden met nieuwe maatschappelijk uitdagingen. Het dossier Parkveld sleept al een twintigtal jaren aan en de leegstand op het researchpark en ambachtenterrein van Haasrode wijst op een veranderde economische conjunctuur, aldus Dahmani.

Het debat werd gespannen toen Tobback ontkende dat er enige leegstand zou zijn op het industrie- en ambachtenterein. Dahmani haalde fel uit en liet verstaan dat ze tijdens een recente rondgang dertig panden telden die te huur en te koop stonden.

Tobback probeerde vervolgens te onderwijzen dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen het researchpark Haasrode, dat alleen bedrijven herbergt die toegepaste wetenschap bedrijven en het ambachtenterrein aan de andere kant van de Expresweg, rond de schaatsbaan.

Over het ambachtenterrein beweerde de burgemeester dat er geen leegstand bestaat. Klinkklare onzin. Niet enkel het vroegere pand van ROB staat er leeg. Wie er even rondwandelt ziet dat ook daar tal van panden te huur staan.

Wat het researchpark betreft, stelde Tobback dat het bestemd is voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en dat bijgevolg tal van KMO’s of dienstencentra er niet terecht kunnen. Die stelling kunnen we echter niet rijmen met het persbericht van Aximas (van 28 augustus) dat gewag maakt van de inname door Honeywell Europe van de leegstaande Greenhill Campus (http://www.aximas.com/nl/news-detail/97). De mededeling maakt duidelijk dat het over een sales en marketingafdeling gaat.

De verdediging van de burgemeester lijkt dan ook op te steunen op twee wankele argumenten.

WHITE AS MILK

augustus 29, 2012

Depressie
is een kwestie
van beeld.

Spreek dus liever
i.p.v. “depressie”
over “beeldallergie”.

Hoed
u
voor mensen
die zeggen
dat iets
u “beeldig” staat.

Ze bedoelen “triest”,
“zeer triest”.

Hoed u dus voor lieden
met praatjes bij plaatjes
en luister, inderdaad,
naar de gouden raad
van Tante Kaat:

blijf
uit
beeld.