Archive for 1 februari 2012

LETS* WORK!

februari 1, 2012

* no pun intented.

Nergens is de vreugde zo groot als in een land vlak na een algemene staking. De voorbije 24uur hebben het nog eens bevestigd: staken maakt iedereen blij. Vakbonden, politieke partijen, studenten, scholieren, tram- trein- busgebruikers, de media, patroonorganisaties, allemaal kijken ze tevreden terug op de algemene staking. Zelden is de tevredenheid zo algemeen. Het is onvoorstelbaar wat de staking teweeg gebracht heeft. De files bleven uit, de stress nam af, het ziekteverzuim nam af, het aantal verkeersdoden daalde, en een hele dag werd nergens in het land fijn stof gemeten. Vooral het patronaat is in zijn nopjes. Voka, VBO, Unizo vinden het tijd dat daarvan eens de winst uitgerekend wordt en dat die dan eerlijk verdeeld wordt onder al diegenen die gestaakt hebben. Elke staker moet krijgen waar hij, of zij, recht op heeft: een bijkomende premie. Vakbonden en patroons roepen gelijkgestemd: hop naar de volgende algemene staking! Men eist herhalingen en verlengingen, uitbreidingen, in tijd, en in ruimte. Ordewoorden zijn: beter, en meer, en vaker: staken!