Archive for 17 november 2011

CCPK VIERT HONDERDSTE VERJAARDAG

november 17, 2011

COMMUNIQUÉ: Kameraden, ik ben hier niet. Ik ben een hologram. Ooit was ik hier op deze plaats. In Brussel. Jarenlang leidde ik de Vrijstaat Kessel-Lo. Er circuleerden alleen postzegels met mijn beeltenis op, en van ’s morgens tot ’s avonds gaf ik mijn eigen munten uit. Het parlement bevond zich in mijn woonkamer (achter de grote fauteuil). Separatisme is mooi, mooi, mooi! Maar men moet verder durven denken: gemeente per gemeente, huis-aan-huisfeodaliteit. In mijn partij, mijn privé-partij, zou er op den duur maar plaats zijn voor één lid. De verkaveling van het individu hoog in het vaandel dragen. Groot beginnen om klein te eindigen, dat was de nobele achterliggende gedachte, dat was mijn ideaal. Hoe anders heeft het lot over mij beslist! Thans ben ik voorzitter (voor het leven) van een massaorganisatie: de CCPK, de Cosmische Communistische Partij van Kessel-Lo. Ik beschikte over vier huizen in twee verschillende straten. Omdat ik de twee straten met elkaar wilde verbinden legde ik een corridor aan: recht door de Diestsesteenweg. Dit veroorzaakte enorme verkeersopstoppingen. De plaatselijke middenstand was woédend. Ik moest mijn land ontvluchten. Daarom richtte ik hier op deze plaats de ccpk op. De Cosmische Communistische Partij van Kessel-Lo (in ballingschap) (in Brussel). Het was de enige stad die ik kende. Ik was hier al eens geweest (tijdens de expositie) (van ’58). Mijn leven hier, als kosmopolitisch vluchteling, was niet te harden: ik woonde op het Klein Kasteeltje. Als politbureau van de ccpk, de Cosmische Communistische Partij van Kessel-Lo, nam ik een stap in de goede richting: de ruimte in. In tegenstelling tot de foute berichten die in de kranten verschenen, is het communisme aan uitbreiding toe. De Muur ging neer omdat wij uit onze voegen barstten. Overal ter wereld is het communisme gevallen. Omhoog. De ruimte in. Het communisme is opgeblazen tot nooit eerder geziene proporties, en het hoogtepunt is nog lang niet in zicht; the sky is the limit. De CCPK, de Cosmische Communistische Partij van Kessel-Lo, is een partij (die haar grenzen verlegt). Op een morgen heb ik eenzijdig besloten de verenigde staten van Vlaandrië: te verlaten. Ik nam the right stuff – as usual – en steeg ten hemel op, om heel hoog boven de stratosfeer mijn partij op te richten en een kosmische commune te stichten: Cape Carnaval (een ruimtekolonie). Vanhieruit dirigeer ik alles. Voorwaar, voorwaar, ik breng u: goed nieuws (uit de kosmos)! Al mijn teksten zijn herderlijke brieven die mij bereiken (in vloeibare vorm) vanuit het heelal. De CCPK, de Cosmische Communistische Partij van Kessel-Lo, is een overkoepelend ruimtelijk orgaan met opzwepende functie. Voor de CCPK, de Cosmische Communistische Partij van Kessel-Lo, is Brussel het centrum van Europa, Kessel-Lo het interplanetair hoofdkwartier. Voorwaar, voorwaar, een spook waart door de kosmos! Vanuit vliegende schotels overheersen wij de planeten. Aardbollen worden verkocht per twee, per drie, per vier, of per Amerikaans opbod. America, home of the brave, boevenkolonie bij uitstek, opeenstapeling van uitschot, godsdienstwaanzinnigen en serial killers. Elk land is een kolonie van Amerika. Als ze de ruimte intrekken om op zoek te gaan naar intelligent leven – in Amerika is dat niet te vinden – dan hoop ik dat zij op hun beurt gekoloniseerd en gemassacreerd worden door de Marsipulami’s. De CCPK, de Cosmische Communistische Partij van Kessel-Lo, roept op tot landverraad, planeetverraad. Door propaganda, agitatie en irritatie wil de ccpk, de Cosmische Communistische Partij van Kessel-Lo, de bestaande structuren aantasten, de ruimtelijke ordening omvergooien. De CCPK, de interstellaire internationale, roept op tot collaboratie met de Marsipulami’s. Laat ons bidden opdat zij hun laserkanonnen richten op de aardse ruimteschilden.
KONJECK!

uw KAMERAAD
Didi de Paris
Voorzitter van de
Cosmische Communistische Partij van Kessel-Lo