Archive for 12 oktober 2011

De metingen…

oktober 12, 2011

Het is volbracht & thuis gebracht! Alles verliep pijnlijk en moeizaam; naar wens. Langs de geijkte kanalen. Het is een balk. 16cm breed, 24cm, 1cm dik. Het weegt 224gr. Het glanst. Yellow Black & Rectangular. Het bevat ook een schijf – placenta?

Advertenties

RECHTZETTING

oktober 12, 2011

Alles verloopt pijnlijk en moeizaam; naar wens. Langs de geijkte kanalen. Op de mededeling “Didi de Paris is in verwachting”volgt een tekst. Een veel te lange tekst. WAARSCHUWING:

    Lezen is dodelijk / Lire tue / Lesen ist tödlich
    Lezen brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe / La lecture nuit gravement à votre santé et celle de votre entourage / Lesen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu

Lees liever je krant. De krant is plezant. Met de krant in de hand komt men door het ganse land.

GROOT NIEUWS

oktober 12, 2011

(UIT HET glossy GRUUTHUSE boekje)

Didi
de
Paris

is

in

VERWACHTING!