Archive for september, 2010

EEN AFSCHUWELIJK TAFEREEL

september 30, 2010

Alles was weer perfect geënsceneerd.
Drie op een rij.
En uiterst rechts stond daar
die pruik op twee pootjes.

ABENDUNTERHALTUNG

september 28, 2010

Op dinsdagavond 28 september om 20u30 wordt in NTG Gent “OM GENT GEDICHT” feestelkijk voorgesteld. Van mijn werd het gedicht opgenomen “In gestrekte draf“.
Het organisatieteam verwacht een grote opkomst. U bent van harte welkom met uw partner, uw vrienden en verwanten, de buurman/vrouw van boven, onder, links en rechts. Het wordt geen academische zitting, maar een avond waarop er gefeest wordt. Daarvoor staan Wim Opbrouck, Dirk Pauwels, Michiel Hendryckx en jawel, ook Piet van Eeckhaut, en het Saxofoonensemble van de Gentse politie garant. Het feest gaat door in de grote zaal van het NTGent, en na afloop van de acts is er op het podium een receptie met Duvels van Moortgat en druppels van Filliers.

Maar vergrijp je hieraan niet want de volgende dag. Op woensdag 29 september moeten we fris als een hoentje zijn want in Leuven wordt er van start gegaan met een hagelnieuw boekenprogramma …

DE OOGST VAN HET SEIZOEN I ZOMER. Met JONATHAN COE YVES PETRY LEO PLEYSIER GASTHEER KURT VAN EEGHEM

Een initiatief van Het Beschrijf i.s.m 30CC, Universiteitsbibliotheek K.U.Leuven, De Bib Leuven Met signeersessies I boekenstand van De Dry Coppen

De maagd Marino I Yves Petry
“Stijl is geen ornament, maar een manier van denken voor Petry: uitdagend intelligent maar ook poëtisch, onverwachts humoristisch zelfs.
“De maagd Marino is een bloedmooi boek.” (Knack)

De afschuwelijke eenzaamheid van Maxwell Sim I Jonathan Coe
“Een boeiende, grappige en ook nog eens politiek relevante roman. (…) Met een bijzonder origineel einde.” (De Morgen)
“Geestig en scherp, pijnlijk herkenbaar en hartverscheurend lachwekkend tegelijk.” (Het Parool)

Dieperik I Leo Pleysier
“Ook in het mooie Dieperik is taal erg belangrijk.” (De Standaard der letteren)

Woensdag 29 september 2010, 20.00 uur De Bib Leuven, Tweebronnen
Tickets: 016 300 900 http://www.30CC.be

TER PLAATSE ROEST!

september 26, 2010

Heilig steeds den Dag des Herens!

HET INZICHT

september 24, 2010

Na decennia eindelijk ontdekt waarom ik schrijf:
om mijn zinnen te verzetten.

DE PARIS ADEMLOOS op ZONDAG, 15u30, JUSTITIEPALEIS, ANTWERPEN

september 18, 2010

Beste mensen van het middenveld en verenigingsleven, facebookers, twitteraars, fietsers, bakfietsers, pendelaars, lopers, boeren, burgers en buitenlui, Vorig jaar rond deze tijd hebben velen van u wel een bijdrage geleverd in het Ademlooscultuurprogramma onderweg naar het referendum. Helaas gaat het gevecht nog altijd door ondanks het feit dat 60 % van de kiezers die stemden tegen het BAM tracé stemden. En wat wordt nu onderzocht: het BAM tracé, in 3 varianten. En wat werd via Forum 2020 onderzocht: het Meccanotracé. En wat werkt veruit het beste: het Meccanotracé (zie op ons web!). 19/9, autoloze zondag moet een soort van apotheose worden. Dat is 3 dagen voor de aangekondigde regeringsbeslissing! De plaats die betonboeren en organisaties als VOKA innemen bij de “Lange Wapperaars” moeten wij laten innemen door gewone èn ongewone Vlamingen. We vertrekken rond 14 uur aan de voetgangerstunnel en komen rond 15 u 30 aan aan het justitiepaleis. Daar zal een podium zijn met daarboven op 8 plateaus onze banieren.


De actiegroepen willen hierin zeer aanwezig zijn. Het komt er nu op aan alle krachten te bundelen om de juiste beslissing tot stand te brengen.
De Meccano-oplossing is deze zomer via onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek doorgelicht. De Meccano werkt veel beter dan het BAM tracé! Ongelooflijk veel verkeer kan van de Ring (R 1) weggeleid worden. Voor BAM, Noriant en veel politici is dat helaas slecht nieuws. Voor Antwerpen en de regio is dat fantastisch goed nieuws. De ring 1 moet niet verbreden. Het lawaai kan naar beneden. Dieselroet en fijn stof kunnen sterk verminderen. Antwerpen zal gezond kunnen groeien.

Op 19/9 (autoloze zondag) organiseren de actiegroepen een vredelievende wandeling van de voetgangerstunnel naar het justitiepaleis. Hierover vindt u meer informatie op onze website: http://www.ademloos.be/evenementen/waarom-wandelen-wij-op-199
Wij roepen u op ons te helpen deze initiatieven tot een goed einde te brengen. Het belangrijkste is deze oproep nu te verspreiden. Vertel het verder, vertel het verder. Meer info en betere coördinatie met je vereniging? henri.laurent@telenet.be ps: kledingverzoek voor 19/9: ademloos blauw

WAARACHTIGE VOETBALKAMP: ALLEN DAARHEEN!

september 17, 2010

Hopelijk kan de grasmat dit aan! Op zaterdag 18 september 2010 zal er zich een uiterst merkwaardig fenomeen op de grasmat van voetbalclub OHL (Oud Heverlee, Leuven) voordoen. Dan zal de dichter Didi de Paris verschijnen – nederdalen uit een helicopter? Vanaf 19 u zal zich in het stadium een openingsparade voordoen, een openingsplechtigheid die in de geschiedenis zijn gelijke niet kent. Het betreft immers het allerlaatste culturele seizoen ooit. Het is algemeen bekend dat in 2012 de boel hier immers definitief overstroomt! Een tsunami van de Dijle? Laat het geen demper zijn op de pret. Informeer u tijdig bij de bevoegde instanties. Voor dit allerlaatste culturele seizoen werden kosten nog moeite gespaard. De bevoegde autoriteiten hebben nog getwijfeld om U2 hiervoor te kiezen, maar uiteindelijk is de keuze gevallen op de dichter Didi de Paris. Deze zal, nadat hij speciaal voor de gelegenheid een sprookjesachtige bezwerende en genezende toverformule over de fiere stede van Leuven uitgesproken heeft – zeer letterlijk te nemen! – de aftrap geven van het culturele jaar 2010-2011. Hopelijk overleeft de grasmat dit!

WHO’S AFFRAID OF THE BIG BAD WOLF?

september 13, 2010

Er is een nieuwe bosbezetting in Vlaanderen. En Antwerpen heeft er een actiegroep bij in het Oosterweeldebat.

De timing is niet toevallig. De regering gaat binnenkort een beslissing nemen, op basis van kostprijs en duur. Geen woord over milieu, gezondheid en levenskwaliteit. Dit is hét moment om te tonen wat we denken als burger – Antwerpenaar, Vlaming of wat dan ook. Nú moeten we ons uitspreken, blijven morren en… actie voeren!

De nieuwe actiegroep groeNoord bezet sinds vrijdagnacht het Noordkasteelbos. Dit is één van de natuur-en recreatiegebieden die voor het BAM-tracé moeten verdwijnen. Meer info vind je in het persbericht hieronder.

HOE KUN JIJ HET ACTIEKAMP STEUNEN?

– Verspreid het nieuws. Spreek je omgeving aan, stuur deze mail door, gebruik Facebook,… Maak zelf beelden en reportages, post artikels op blogs en websites,…
– Doneer materiaal. Hout, touw, eten, gereedschap, fietsen,… Zie de de volledige materiaallijst.
– Kom op bezoek. Neem een kijkje in het prachtige bos-met-meer en betuig je morele steun.
– Kom eens een middag helpen met materiaal uitladen, koken, flyeren,…
– Kom eens een nachtje slapen. Kampeer in een tentje, of volg een klimworkshop en geniet van de onvergetelijke ervaring om wakker te worden tussen de boomkruinen
– Blijf eens wat langer en versterk zo de permanentieploeg.
– Stuur ons een mailtje en zeg/vraag wat je kan doen.

HOU DEZE LINKS IN DE GATEN:

– Facebook groep “Steungroep groeNoord”:
– Indymedia Antwerpen: http://antwerpen.indymedia.org
– GroenFront! website: http://www.indymedia.be

Hopelijk tot gauw!

De steungroep

******************************
PERSBERICHT groeNoord

Milieuactivisten bezetten Noordkasteelbos
“Oosterweelplannen negeren het belang van natuurbehoud.”

Sinds vannacht bezet de nieuwe actiegroep groeNoord het Antwerpse Noordkasteelbos. Ze hebben boomhutten gemaakt om zich in vast te ketenen. Hiermee willen ze zich geweldloos verzetten tegen ieder Oosterweelplan waarvoor natuurgebied moet verdwijnen. “Het mobiliteitsprobleem mag niet los worden gezien van ecologische kwesties,” zegt Tom, woordvoerder van groeNoord.

Met deze directe actie komt groeNoord op voor alle park- en natuurgebieden die door de huidige Oosterweelplannen bedreigd worden. Het Noordkasteelbos zou veranderen in een verkeersknooppunt. Het Sint-Annabos zou voor 90% gekapt worden voor een slibstort en pas over tientallen jaren opnieuw beginnen lijken op een natuurgebied. Het populaire parkbos Rivierenhof zou voor een deel verdwijnen voor de verbreding van de ring, een plan dat onlosmakelijk samenhangt met een tracé over Oosterweel. Ook het Vlietbos en het Zand zijn bedreigd. Al deze natuurgebieden zijn belangrijke bufferzones tussen woon- en industriegebied en hebben een luchtzuiverende functie.

Het ene plan heeft al meer impact dan het andere op de laatste restjes groen, de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Antwerpenaren. Het Meccanoplan lijkt voorlopig het best te scoren. Toch spreekt groeNoord zich niet uit voor het ene of gene plan. De actiegroep verzet zich tegen iedere studie en besluitvorming waarin natuurbehoud buiten beschouwing wordt gelaten of minder belangrijk wordt gevonden. De laatste studie die de Vlaamse regering bestelde, onderzoekt enkel de kostprijs, de duur en de technische haalbaarheid van enkele plannen. Volgende week worden die resultaten bekendgemaakt.

“Wij besloten hier niet op te wachten,” zegt woordvoerder Tom. “De Vlaamse regering wil op 27/09 een keuze maken op basis van economische en technische argumenten. Het is duidelijk dat milieu en gezondheid niet zullen meetellen in de beslissing. Dat is onbegrijpelijk voor een project dat er juist zoveel impact op zal hebben. Het is ook onverantwoord om nog meer natuur te vernietigen nu de biodiversiteit verdwijnt en het klimaat verandert. De meeste Antwerpenaren willen niet alleen een oplossing voor het mobiliteitsprobleem, maar zijn ook bezorgd om hun gezondheid, leefmilieu en levenskwaliteit. Het wordt hoog tijd om ook daarmee rekening te houden.”

Het Noordkasteel is een natuurgebied met een bos en een meertje. Het domein wordt gebruikt voor recreatie en cultuuractiviteiten. Volgens een enquête van de Nieuwe Antwerpenaar is het dé favoriete groene plek in de stad. Er gaan steeds meer stemmen op om de plas opnieuw open te stellen als zwemvijver, aangezien de 650.000 Antwerpenaren nu enkel terecht kunnen in twee kleine openluchtbaden. Het gebied dreigt daarentegen te veranderen in een groot verkeersknooppunt tussen een tunnel en een megabrug.

No compromise for Mother Earth!

Meer info:
http://antwerpen.indymedia.org
http://www.groenfront.be

international Free Art /Street Event in Tehran,IRAN.

september 6, 2010

Kolahstudio is Going to Make an international Free Art /Street Event in Tehran,IRAN.

What we need : We need Art works on cardboard, carton, canvas or any light material. Size : maximum:50×50cms

What we Do: We Gather all the art work ,sort it in groups or one group(depending on quantity of Works we may recieve)
Then we Hang them on public walls ,Invite people to take them home if they like them.So it is more than Affordable . For us this idea is perfect. they do not have lots of money to have an original New Art Piece in Their home.They appreciate it.

We take photographs of the process and selected images can be seen in the flickr pool of http://www.flickr.com/groups/itsyourstakeit . finally a selection of photos from all the event and Textual contents will be published in the Brainstorm Online magazine No.11 .

Address:For having the Postal Address just send an email with your URL and we will send you the Address label. kolahstudio@gmail.com

En route vers de nouvelles aventures!

september 3, 2010

Didi de Paris heeft net een platte batterij gekocht.

TUIN

september 2, 2010


Onze tuin is nog altijd zeer mooi.
We moeten alleen eens wieden.