Archive for 20 maart 2009

ZIJN DE PORNO-LETTRISTEN SANS-PAPIERS?

maart 20, 2009

De wereld is de enige plek in het heelal waar het al maar beter mee gaat. Sommigen denken dat het de goede invloed is van de porno-lettristen. Ook gaan steeds meer stemmen op hen te verbieden. Langs alle kanten van de taalgrenzen schreeuwt men dat de porno-lettristen sans-papiers zijn? Inderdaad, zij geven de voorkeur aan het gesproken woord, het geschreeuwde woord. Porno-lettristen beschouwen elke taaluiting als een ernstige vorm van verwerpelijke pornografie. Als ze al eens iets schrijven, dan alleen elektronisch. Porno-lettristen gruwen van papier. Laat het papier waar het thuis hoort: in de desbetreffende sanitaire installaties! Onze papieren zijn in orde. Maar met de wereld gaat het goed. Het aantal talen neemt af. Sneller dan dat de poolkappen verdwijnen. Gelijktijdig ziet men dat op aarde de bijtkracht afneemt. Vandaag is op aarde de alligator het wezen met de grootste bijtkracht: 1.134 kilo. Bij de T-Rex was dat nog 1.360. Bij het onlangs in het Noordpoolgebied gevonden zeemonster, de Predator X, was dat nog 15.000. De invloed van de porno-lettristen, vooralsnog een jonge beweging, laat zich reeds voelen. Naarmate de kracht van de beet op aarde afneemt verdwijnen de talen. Zo’n 2.500 van de 6.000 talen die de wereld rijk is, lopen het gevaar uit te sterven. De afgelopen drie generaties zijn 200 talen uitgestorven. Er zijn op dit moment 199 talen met minder dan tien sprekers. Overal ter wereld, van de Verenigde Staten en Frankrijk tot in Zuidelijk Afrika, verdwijnen talen. Taal heeft al tot tal van misverstanden geleid. Taal – zowel creationisten als darwinisten zijn het erover eens – is een virus dat uit de ruimte gekomen is. We hoeven nauwelijks 100 jaar te wachten – je zal het zien – en dan zijn er nog slechts 600 talen. Geleidelijk aan belandt de wereld opnieuw in de toestand van voor de Babylonische spraakverwarring. Iedereen zal weer iedereen begrijpen. En er zal vrede heersen.