Archive for 19 maart 2009

IN DE BAN VAN DE PORNO-LETTRIE of PORNO-LETTRIE IN DE BAN?

maart 19, 2009

Alles kookt. Als een Hemingway-soep, dagen na elkaar, een uitgekookt brouwsel. De hersenen in een snelkookpan. Ik weet ook niet wat het is? Wat speelt mij parten? Een nakende psychose? Een crisis? Politiek? Cultureel? De lente? Iets nieuws? Een nieuwe beweging? Misschien doen we er goed aan “Capitalisme et Schizofrénie” van Guattari en Deleuze te lezen? Een invasie van porno-lettristen voltrekt zich. Het land is in de ban. Zienderogen.  Wordt het tijd porno-lettrie bij wet, of Koninklijk Decreet,  te verbieden? Een Shakespeariaanse vraag die de wereld knelt. Vurige tongen likken alom. Zijn nog amper te verdragen. Op muren (vooral langs de taalgrens) verschijnen slogan’s als NO POMO, JUST PORNO! Bang wacht de natie af waar de pornografische linguïsten nu weer zullen toeslaan. Op de taalgrens. Maar waar? Dichtertje, Vader Veek en Antoine Boute worden nauwlettend in de gaten gehouden. Overal hangen affiches met hun beeltenis op. Toch zullen zij weer een mogelijkheid zien om een gat te maken in de taalgrens. Onder de drempel door zo zullen zij de taal onderuit halen en door het slijk van de straten  sleuren. Je zal zien, het gebeurt in het weekend. De te verwachten schade aan de taalgrens is niet te overzien. De demarcatielijn wordt dag en nacht bewaakt. Elektronisch. Schijnwerpers glijden over het landschap, stelen de nacht. Patrouilles met honden. Schuimbekkend. Men kan niet altijd overal tegelijk zijn. En de taalgrens is niet overal even bereikbaar voor de bevoegde instanties. En de mensen? Hun angsten bergen ze op (in pakhuizen), brengen ze naar de lommerd, naar de Berg van Barmhartigheid. De mensen en hun dromen, ze slepen ze naar stapelplaatsen, men breit er wolken van,  sluit ze aan elkaar tot fantastische  formaties nooit eerder vertoond aan de hemel. De mensen en hun seksuele obsessies, men slecht er oceanen mee. De mensen en hun verlangens, men bouwt er bruggen mee. Van hier tot aan de maan, en dan verder door naar alle andere satelieten – satelites of love.  Men slaat er bruggen mee, naar alle andere planeten, dat is de wereld, zo hangt het heelal aan elkaar, een koekoeksklok, een weerhuisje, een peperkoek, een chocoladen paaseitje….