Archive for 17 maart 2009

LENTE: JE MENS (smerige tekst)

maart 17, 2009

“De sluipwegen van de taal zijn ondoorgrondelijk. “Mens” staat in het Nederlands voor een humane identiteit. Voegt men er het persoonlijk voornaamwoord “je” aan toe, dat nog kan geïnterpreteerd worden als een bezittelijk voornaamwoord, dan is het resultaat geen klankverschuiving, maar een heuse taalverschuiving. Het resultaat van deze meltingpot is Frans voor “ik lieg”. “Het was een van de lemma’s die men aantrof in het standaardwerk “Didi de Paris (et son dictionnaire extraordinair)”. Zulke zinnen zal je niet aantreffen in het ultieme chef-d’oeuvre van het Belgo Burlesque, in het magistrale “Les Mémoires du Dichterje“. Hij bleef dromen. Wild. Van verre horizonten. Van verre luchten. Van een nieuwe lente. Dichtertje droomde ervan een cosmonaut te zijn hangend, zoals een leeuwerik in de lucht, tussen twee talen. Zijn land telde vele talen. Zondag na de noen was Dichtertje aanwezig geweest op de stichtingsvergadering van het porno-lettrisme. De porno-lettristen liepen door een mooi lentelandschap. Er waren koeien. O.a. La Vache Qui Rit en het Milkana-koeitje. Weilanden. Alom bloesems. Waar zij voorbij kwamen zongen de bloemen een vrolijk lied. Alle secties, van alle kanten van de taalgrens waren komen opdagen. Het werd een marathonvergadering. Met slechts één punt: de sloop van alle taalgrenzen. Dra zou de wereld ook buiten de hoofden van porno-lettristen vorm krijgen. De taalgrens zou men ondermijnen: Muren van Jericho – Berlijnse Muur – Palestijnse Muur. Dra zullen vooruitgeschove posten in actie treden. Fel opgemerkte gasten op het stichtingscongres waren Vader Veek en Antoine Boute, respectievelijk de V1 en de V2 van de porno-lettristische internationale! Met Dichtertje vormden zij de drie koningen, het triumveraat van het porno-lettrisme.Langs alle kanten van de taalgrenzen luistert men slechts naar hen. Rechtstreekse aanleiding voor de bijeenkomst was, niet –zoals de kranten schreven – een opvoering van “De Stomme van Portici”, maar het verschijnen van de allereerste porno-lettristische tekst “Monument voor de onbekende Faceboekaniers“. Eigenlijk zijn porno-lettristen gewoon kwajongens. Ze steken geen rietje in een kikker. Ze trekken gewoon de letters open, zoals oesters, en blazen er klank in, leven, of ze gieten er champagne in! Zo produceren de letters allerlei geluiden, en geven een heel ander beeld.