Archive for maart, 2009

HET LAND VAN DE GLIMLACH

maart 31, 2009

maastricht9

Schrijf vandaag zelf. Doe vandaag nog mee aan een GROTE PROTEST EMAIL ACTIE tegen het Lange Wapper Viaduct! Richtlijnen: 1. Email onderstaande protest tekst (al dan niet aangepast aan uw stijl) zo vlug mogelijk naar de kabinetten van Kris Peeters, Dirk Van Mechelen en Frank Vandenbroucke, ondertekend door uw volledige voor-en achternaam en met vermelding van uw woonplaats. Hun email adressen zijn: kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be, kabinet.peeters@vlaanderenbe, kabinet.vandenbroucke@vlaanderen.be 2. Stuur vervolgens deze email verder naar uw eigen email kring (opgelet: geen spam aan onbekenden versturen!) verstuur ook je mails in blind copy om de adressen van je contacten te beschermen. **************************************************************************** ****************** TEKST PROTEST EMAIL: Geachte Minister President Peeters, Geachte Ministers van Mechelen en Vandenbroucke, Als inwoner van het Vlaams Gewest wil ik ten stelligste protesteren tegen de beslissing die de Vlaamse regering zaterdag 28 maart nam om voor het viaduct Lange Wapper te kiezen. Het onafhankelijk onderzoek ARUP heeft duidelijk aangetoond dat dit een slechte keuze is voor het Vlaams Gewest en de stad Antwerpen. U negeert bovendien al op voorhand de stem van de burgers, want het is nu al duidelijk dat er geen draagvlak is voor het viaduct Lange Wapper. Dit is één van de meest onverantwoorde beslissingen die de Vlaamse Regering recent genomen heeft. Hoogachtend, Ondergetekende, Volledige Voor- en Achternaam Woonplaats

MAAK ZELF POËZIE!

maart 24, 2009

 Op vrijdag 27 maart verwelkomt KunstDoel de eerste vier kunstenaars  
die hun werk komen maken in het kader van het KunstDoel-Inside  
project in het met afbraak bedreigde polderdorp Doel.
Fred Bervoets, Jan Decleir, Guillaume Bijl en Koen van den Broek  
zullen in de woningen van vier gastgezinnen een kunstwerk  
rechtstreeks op een binnenmuur maken. Met dit grootse gebaar van  
solidariteit willen de artiesten deze mensen een hart onder de riem  
steken en hun woning symbolisch bescherming bieden tegen afbraak.  
Als de huizen gesloopt worden, gaan deze waardevolle kunstwerken  
immers mee ten onder.

De inwoners van Doel, die de laatste weken gekweld worden door  
voortschrijdende afbraakwerkzaamheden en stof- en asbestproblemen in  
de dorpskom, kijken uit naar de komst van de kunstenaars. KunstDoel  
vernam van Doelbewoonster Frie Lauwers dat er momenteel met vier  
bulldozers tegelijk wordt afgebroken in de Camermanstraat, waar nog  
veel mensen wonen. Vandaag raakten de slopers zelfs een  
hoogspanningscabine en zaten de bewoners zonder elektriciteit.  
Actievoerders krijgen een dwangsom opgelegd van 2500? en moeten  
machteloos toekijken terwijl de overheid zonder verpinken misbruik  
maakt van het geweldsmonopolie van de staat. Zonder enige dringende  
reden, want het Saeftinghedok komt er waarschijnlijk toch niet.

KunstDoel nodigt daarom alle sympathisanten uit om massaal aanwezig  
te zijn bij de verwelkoming van de kunstenaars in Doel en door hun  
aanwezigheid een duidelijk signaal naar de overheid te sturen dat de  
bevolking dit bulldozerbeleid van Minister President Peeters niet pikt.
Tegen 12u45 wachten wij Fred Bervoets, Jan Decleir, Guillaume Bijl   en Koen van den Broek op aan het pleintje voor taverne Doel 5 (einde  Pastorijstraat), waar de kunstenaars afgesproken zijn. Van daar  begeven zij zich naar het huis van hun gastgezin om hun kunstwerk te  
maken.
Dus afspraak vrijdag 27 maart om 12u45 voor Taverne Doel 5. Wij   hopen dat Vlaanderen het mooie Scheldedorp Doel op dit cruciaal  moment niet in de steek laat.
 eva van tulden (0498/511.047)
voorzitter KunstDoel vzw
kunstdoelinfo@scarlet.be
www.kunstdoel.net

WOORDBREUK

maart 24, 2009

Straks gaan w

PERSMEDEDELING

maart 23, 2009

Schrijverij De Paris is zo aangeslagen door de laatste veranderingen binnen K3 dat wij vandaag onmogelijk de medemens kunnen voorzien van belletrie. Morgen, zijn wij er weer! Hou moed!

Sunday Morning (remix)

maart 22, 2009

heilig_hart_09 Die ochtend, zijn goudhaantje had 69 keer gekraaid, werd hij kort en heftig bezocht door een langgerekte porno-lettristische opblaaspop….  Post coïtus animal triste est… Letters dropen van de muren. Letters kropen door de kamer. Sloten aan elkaar tot een goede boodschap… Zondag is de dag des Heren. & Dichtertje, werken doet hij die dag niet. Hij vleit zich neder op het oorkussen des Duivels.

PORNOLEPSIE !

maart 21, 2009

Het is een contaminatie, een samentrekken, een weldadig allesomvattend knijpen, zoals van een spier bij een intense vereniging. Een fusie van twee hobby’s, twee levensvullende activiteiten: porno en schrijven. Holly f*ck! Seks met intellectuelen! De geletterde pornografen willen voor alle duidelijkheid de wereld aan het verstand brengen dat de huidige plaag van naakte bergbeklimmers in de Alpen, niets, maar dan ook niets, te maken heeft met Porno-Lettrisme! Perverte lieden die hoge pieken willen scoren met niet meer om het lijf dan bergschoenen, muts en rugzak, om de immer vredige alpenweiden te doorkruisen. Het zou gaan om de laatste horden Doukhobors, “geestworstelaars”, naaktlopers… Porno-lettristen hopen dat de bevoegde autoriteiten in deze niet zullen nalaten hun verantwoordelijkheid op te nemen! Donderdagavond, zijn Dichtertje, Vader Veek en Antoine Boute, respectievelijk de alligator, de T-Rex en de Predator X, van de beweging, samengekomen Op een uiterst geheime locatie, in de hoofdstad van het Oude Continent (stad van 200 talen) om de winter het land uit te gooien en de lente uit te roepen. Met porno-lettristen weet men nooit. Het is een uiterst gevaarlijke bende. Vorige zondag kwamen ze voor het eerst samen,  in de velden buiten café “In de Kongo”. God, en Ariane Bart, zijn mijn getuigen. Donderdagavond, in Brussel, was het een melting pot, een pruttelend potje. Veel Franse vluchtelingen in de hoofdstad. Het had allemaal een hoge negentiende-eeuws feel. Van overal waren ze gekomen. De internationale van samenzweerders. Bohemiens! Marx, Multatuli, Beaudelaire en Miss België, ze waren er allemaal. Het pruttelt. Het sist. In ‘The Secret Agent’ van Joseph Conrad beraamden booswichten een aanslag op het tijdscentrum in Greenwich. Porno-lettrisme hebben het gemunt op de basis van alle denken: de taal. Zij willen alle taalgrenzen slechten. Met alle porno die ze kunnen vinden gaan ze de taal te lijf! De gevolgen laten zich voelen. Het porno-lettrisme heeft de natie in een vreemde staat gebracht. Het land verkeert nu volcontinu in een kramp, een permanent orgasme. Schokkend. Schuddend. Wat ooit een trotse natie was is nu een trillende plumpudding (langs het Noordzeestrand). Kreten en gefluister zijn niet uit de lucht weg te branden. Brandend braambos! Dit is een ondaad, een overdaad, een overvloed. Deze seksuele triade, de tricolore triangel, de netjes getrimde driehoek is nu de broodpudding, de schaamstreek van het oude continent. En door het hart van het land loopt duidelijk waarneembaar, als een oud zeer, een litteken, rood en dik en hobbelig, een breuklijn: de taalgrens.  

ZIJN DE PORNO-LETTRISTEN SANS-PAPIERS?

maart 20, 2009

De wereld is de enige plek in het heelal waar het al maar beter mee gaat. Sommigen denken dat het de goede invloed is van de porno-lettristen. Ook gaan steeds meer stemmen op hen te verbieden. Langs alle kanten van de taalgrenzen schreeuwt men dat de porno-lettristen sans-papiers zijn? Inderdaad, zij geven de voorkeur aan het gesproken woord, het geschreeuwde woord. Porno-lettristen beschouwen elke taaluiting als een ernstige vorm van verwerpelijke pornografie. Als ze al eens iets schrijven, dan alleen elektronisch. Porno-lettristen gruwen van papier. Laat het papier waar het thuis hoort: in de desbetreffende sanitaire installaties! Onze papieren zijn in orde. Maar met de wereld gaat het goed. Het aantal talen neemt af. Sneller dan dat de poolkappen verdwijnen. Gelijktijdig ziet men dat op aarde de bijtkracht afneemt. Vandaag is op aarde de alligator het wezen met de grootste bijtkracht: 1.134 kilo. Bij de T-Rex was dat nog 1.360. Bij het onlangs in het Noordpoolgebied gevonden zeemonster, de Predator X, was dat nog 15.000. De invloed van de porno-lettristen, vooralsnog een jonge beweging, laat zich reeds voelen. Naarmate de kracht van de beet op aarde afneemt verdwijnen de talen. Zo’n 2.500 van de 6.000 talen die de wereld rijk is, lopen het gevaar uit te sterven. De afgelopen drie generaties zijn 200 talen uitgestorven. Er zijn op dit moment 199 talen met minder dan tien sprekers. Overal ter wereld, van de Verenigde Staten en Frankrijk tot in Zuidelijk Afrika, verdwijnen talen. Taal heeft al tot tal van misverstanden geleid. Taal – zowel creationisten als darwinisten zijn het erover eens – is een virus dat uit de ruimte gekomen is. We hoeven nauwelijks 100 jaar te wachten – je zal het zien – en dan zijn er nog slechts 600 talen. Geleidelijk aan belandt de wereld opnieuw in de toestand van voor de Babylonische spraakverwarring. Iedereen zal weer iedereen begrijpen. En er zal vrede heersen.

IN DE BAN VAN DE PORNO-LETTRIE of PORNO-LETTRIE IN DE BAN?

maart 19, 2009

Alles kookt. Als een Hemingway-soep, dagen na elkaar, een uitgekookt brouwsel. De hersenen in een snelkookpan. Ik weet ook niet wat het is? Wat speelt mij parten? Een nakende psychose? Een crisis? Politiek? Cultureel? De lente? Iets nieuws? Een nieuwe beweging? Misschien doen we er goed aan “Capitalisme et Schizofrénie” van Guattari en Deleuze te lezen? Een invasie van porno-lettristen voltrekt zich. Het land is in de ban. Zienderogen.  Wordt het tijd porno-lettrie bij wet, of Koninklijk Decreet,  te verbieden? Een Shakespeariaanse vraag die de wereld knelt. Vurige tongen likken alom. Zijn nog amper te verdragen. Op muren (vooral langs de taalgrens) verschijnen slogan’s als NO POMO, JUST PORNO! Bang wacht de natie af waar de pornografische linguïsten nu weer zullen toeslaan. Op de taalgrens. Maar waar? Dichtertje, Vader Veek en Antoine Boute worden nauwlettend in de gaten gehouden. Overal hangen affiches met hun beeltenis op. Toch zullen zij weer een mogelijkheid zien om een gat te maken in de taalgrens. Onder de drempel door zo zullen zij de taal onderuit halen en door het slijk van de straten  sleuren. Je zal zien, het gebeurt in het weekend. De te verwachten schade aan de taalgrens is niet te overzien. De demarcatielijn wordt dag en nacht bewaakt. Elektronisch. Schijnwerpers glijden over het landschap, stelen de nacht. Patrouilles met honden. Schuimbekkend. Men kan niet altijd overal tegelijk zijn. En de taalgrens is niet overal even bereikbaar voor de bevoegde instanties. En de mensen? Hun angsten bergen ze op (in pakhuizen), brengen ze naar de lommerd, naar de Berg van Barmhartigheid. De mensen en hun dromen, ze slepen ze naar stapelplaatsen, men breit er wolken van,  sluit ze aan elkaar tot fantastische  formaties nooit eerder vertoond aan de hemel. De mensen en hun seksuele obsessies, men slecht er oceanen mee. De mensen en hun verlangens, men bouwt er bruggen mee. Van hier tot aan de maan, en dan verder door naar alle andere satelieten – satelites of love.  Men slaat er bruggen mee, naar alle andere planeten, dat is de wereld, zo hangt het heelal aan elkaar, een koekoeksklok, een weerhuisje, een peperkoek, een chocoladen paaseitje…. 

UIT DE ANNALEN

maart 18, 2009

De porno-lettristen… De diepgravende pornografen van de belletrie… De scabreuze kribbelaars. Schrijven voor, maken plannen, boeken, boekstaven, handhaven. Schriften vol. Mannen maken plannen! Het pruttelt, bruist. Hemingway-soep. De bond van taalperverteerders. Zal toeslaan. In het uiterst geheime hoofdkwartier, het epicentrum van het porno-lettristische beweging is het een drukte van belang. In drieploegenstelsel wordt er gewerkt. Dag en nacht. Pers wordt te woord gestaan. Of afgepoeierd. Het manifest werd afgeleverd bij Belga. Daar staat men voor een volslagen raadsel. Het grootste sinds de ontdekking van de Steen van Rosette. De decodering van het Maya-schrift is er klein bier tegen! Ook “In de Kongo” weet men geen raad! De dienster, Ariane Bart, zit met de handen in haar blonde haren. Vader Veek, Velimir Veek, de petomaan van de beweging. houd een betoog aan de toog: Mijn alfabet is typisch Belgisch en beantwoordt volledig aan de wetmatigheden van de nieuwe beweging. De kern van het porno-lettrisme is dat men zinnen en woorden ongemoeid laat. Men moet gewoon de letters openrukken, zoals oesters, & er dan klank inspuiten, even wachten en dan worden die weer droog. Ze sluiten zich vanzelf, zoals een bloem in de lente. De geoefende lettervinger wrijft dat zo weer open. Fingerspitzengefühl. Buiten het café, “In de Kongo”, is in de groene weide, een UFO geland. Daaruit stapten 36 clonen van Antoine Boute-Boute-Boute! De onbetwiste uitvinder van het porno-lettrisme! Ondertussen staat de taalgrens roodgloeiend. Zij is nu vuurrood uitgeslagen. “Zo rood als een tomat”, rapporteren piloten. De NASA meldt dat de taalgrens, mazelen heeft, alom oplicht, en dat dit duidelijk waarneembaar is vanuit de ruimte. De taalgrens is nu fluorescerend.

LENTE: JE MENS (smerige tekst)

maart 17, 2009

“De sluipwegen van de taal zijn ondoorgrondelijk. “Mens” staat in het Nederlands voor een humane identiteit. Voegt men er het persoonlijk voornaamwoord “je” aan toe, dat nog kan geïnterpreteerd worden als een bezittelijk voornaamwoord, dan is het resultaat geen klankverschuiving, maar een heuse taalverschuiving. Het resultaat van deze meltingpot is Frans voor “ik lieg”. “Het was een van de lemma’s die men aantrof in het standaardwerk “Didi de Paris (et son dictionnaire extraordinair)”. Zulke zinnen zal je niet aantreffen in het ultieme chef-d’oeuvre van het Belgo Burlesque, in het magistrale “Les Mémoires du Dichterje“. Hij bleef dromen. Wild. Van verre horizonten. Van verre luchten. Van een nieuwe lente. Dichtertje droomde ervan een cosmonaut te zijn hangend, zoals een leeuwerik in de lucht, tussen twee talen. Zijn land telde vele talen. Zondag na de noen was Dichtertje aanwezig geweest op de stichtingsvergadering van het porno-lettrisme. De porno-lettristen liepen door een mooi lentelandschap. Er waren koeien. O.a. La Vache Qui Rit en het Milkana-koeitje. Weilanden. Alom bloesems. Waar zij voorbij kwamen zongen de bloemen een vrolijk lied. Alle secties, van alle kanten van de taalgrens waren komen opdagen. Het werd een marathonvergadering. Met slechts één punt: de sloop van alle taalgrenzen. Dra zou de wereld ook buiten de hoofden van porno-lettristen vorm krijgen. De taalgrens zou men ondermijnen: Muren van Jericho – Berlijnse Muur – Palestijnse Muur. Dra zullen vooruitgeschove posten in actie treden. Fel opgemerkte gasten op het stichtingscongres waren Vader Veek en Antoine Boute, respectievelijk de V1 en de V2 van de porno-lettristische internationale! Met Dichtertje vormden zij de drie koningen, het triumveraat van het porno-lettrisme.Langs alle kanten van de taalgrenzen luistert men slechts naar hen. Rechtstreekse aanleiding voor de bijeenkomst was, niet –zoals de kranten schreven – een opvoering van “De Stomme van Portici”, maar het verschijnen van de allereerste porno-lettristische tekst “Monument voor de onbekende Faceboekaniers“. Eigenlijk zijn porno-lettristen gewoon kwajongens. Ze steken geen rietje in een kikker. Ze trekken gewoon de letters open, zoals oesters, en blazen er klank in, leven, of ze gieten er champagne in! Zo produceren de letters allerlei geluiden, en geven een heel ander beeld.