Archive for 17 oktober 2008

VIERDE BRIEF AAN DE GELOVIGEN VAN HET EILAND PORNO

oktober 17, 2008
Men zegt altijd hetzelfde. Men zegge en schrijve “altijd hetzelfde”. Maar m.a.w. (als men weer eens probeert een publiek te bespelen, in het elektronisch canvas kerft, of zo maar een blogballonnetje oplaat)…

“Sanctus, sanctus, sanctus!” zei ik. Kort, venijnig en nauwelijks hoorbaar volgde: “U bent ongeduldig!” Schakelde lager en sprak (met de nodige pathos): “Tot mijn spijt, tot mijn grote spijt, tot mijn grootste spijt, kan mijn betoog om technische redenen niet onderbroken worden door reclameblokken.” Ademloos keek men toe…

“Spiritualiteit is een ernstige zaak. Die mogen we niet uit handen geven. En zeker niet aan een godsdienst. Vergelijk het met porno. Godsdienst is een vuige vorm van pornografie. Zoals de jager het hert doodt in het bos, zo doodt porno (in overvloed beschikbaar) de fantasie. Wat eerst nog een fenomenale feminatheek geleken had, blijkt een doos van Pandora te zijn. Elke verbeelding dood. Pets! Boem! Atomaire explosie in het immaginaire. Niets meer overgelaten aan de fantasie. Vernietigd. Tsunami, tornado. Beeldenstorm in het hoofd. In zonderheid de erotische verbeelding moet het ontgelden… Het is een kenmerk van autoritaire systemen dat zij proberen controle te verwerven over de menselijke seksualiteit. De fantasie verdwijnt als sneeuw voor de zon. En in de laatste langgerekte gouden zonnestralen van de herfstdag blaat een schaap. En ge vraagt u af of ge over dit alles niet één groot kruis moet trekken. Het zijn de meta-politieke processen. Sijpelen langzaam in het hoofd van een mens tot een mooi stel stalactieten. Het is bedrieglijk als de lichtjes in de hoerenbuurt. Het lijkt heet, maar het is koud, ijskoud, zoals het sperma van de duivel. En de mens laat zich ontluizen en dan zijn ziel tot op de bodem leeg scheppen…”

Didi de Paris, post-poëtisch pornopastoor