Archive for 13 oktober 2008

EEN REMIX VAN DE HERUITZENDING

oktober 13, 2008

Ik nipte van mijn glas. De zaal vulde zich met stilte. Ik slurpte elk geluid op, boerde en braakte Het Woord uit:“Beminde Broeders en Zusters, mijn teergeliefde naaste, het siert u, dat u verzaakt, en dat u bereid bent te luisteren naar mij, liefdevol.”

Ik schraapte mijn keel en vervolgde apocrief mijn miraculeus anarchiserende hagepreek: “O kinderen van yeah-yeah-yeah- Jericho! Het is de godsdienst die woekert in alle hevigheid die ik met hart en ziel bestrijd. Het is vreemde alchemie die wij bedrijven (hartstochtelijk)!

Toen ik vanochtend uit onrustige dromen ontwaakte en in de spiegel keek, flitste één vraag door mijn mond: ben ik nog een god in het diepst van mijn gedachten? Ook als atheïst heb ik mijn dagelijkse dosis spiritualiteit nodig. Erudiete schriftgeleerden als Kruithof en Apostel onderschrijven de roep om religiositeit voor ongelovigen. Ook Rik Pinxten, toch niet helemaal onbekend in kringen van vrijzinnigen, onderkent (grootmoedig) het bestaan van de schemerzone, het no man’s land, het brakke gebied tussen gevoel en gedachte; het spel dat men makkelijkshalve bestempelt als poëzie...”

Een schier epifaan moment, vol tover, daalde over de mensen neder. Er hing een nooit eerder gevoelde sacraliteit. Mijn woorden rolden verder: “Overal vind ik het. Wanneer de compleet gebroken Paul van Ostaijen roept vanuit de diepte, in de botergeile teksten van Zuster Hadewych, of in the go with the flow van Patti Smith, in de knettergekke freejazz van JMH Berckmans. Of in de metafysische spielereien van Peter-Holvoet Hanssen. Overal stoot ik op spiritualiteit”

Een apodictische upper-cut van metafysische aard verkocht ik hen (vederlicht): “Paul Snoek zei ooit Een zwemmer is een beetje heilig. Voorwaar, voorwaar ik zeg u: Dichten is een beetje bidden.”

De stilte sneed zichzelf, de taalgrens werd geslecht. Een wonder van meta-politieke heiligheid daalde neder over mij en mijn discipelen. Vlamingen, Walen en Brusselaars, allen hingen aan mijn lippen. Broederlijk en zusterlijk bemind.