Archive for 8 oktober 2008

ZEVEN LITANIEËN VOOR DE NIEUWE TIJD (1/7)

oktober 8, 2008

Bewust of onbewust… Het is een lekke kraan. Eerst hoor je het niet. Dan is het alsof de zwaartekracht vertraagd wordt.

O Archimedes, a hard rain is gonna fall – elke druppel valt zwaarder… trager en zwaarder… Slow motion. Mokerslag. Het bereikt de kracht van inslaande meteorieten –

Het zijn de metapolitieke processen die onze samenleving, en in het bijzonder ons leventje van alledag, veranderen. Poedersuiker op een geglazuurde taart. Fijn stof in de lucht. Onzichtbare neerslag die vanuit het zwerk over ons miezert. Een andere invulling van de vrije tijd. Pogingen om te tornen aan geijkte consumptiepatronen. Het zijn slechts speldenprikken. Daar moeten zeker onze seksualiteitsbeleving toegerekend worden, en bovenal rock’n’roll als levenshouding.

Misschien onderging de twintigste eeuw, met haar wrede fauna en flora aan concentratiekampen, en haar niet aflatende resem oorlogen, nog het meest van al veranderd door het simpele, voor geen gat te vangen, gegeven van de rock’n’roll. .

It’s only rock’n’roll, but I like it!