Archive for mei, 2008

Die blog ligt hier toch maar te liggen en als de pers niet reageert dan…

mei 27, 2008

 Italië vakantieland? Berlusconi is terug

By Hans Ceustermans on 18/04/2008 – 19:40

In de Belgische pers heeft men het meestal over de centrum rechtse of conservatieve coalitie van mediamagnaat Silvio Berlusconi. Is het anno 2008 teveel gevraagd van journalisten om wat diepgaandere journalistiek te brengen en niet vlakaf persagentschappen te citeren?

Of hoe zou U anders een coalitie noemen van neo-fascisten (Alleanza Nazionale met oa Alessandra Mussolini, jawel, naaste familie van…), het separatistische en xenofobe Lega Nord (die tot voor een week voor de verkiezingen voor de zoveelste maal dreigden de wapens op te nemen) en het populistisch blok van het heerschap Berlusconi (een partij die enkele maanden voor de verkiezingen nog niet eens bestond en waarvan het programma volledig door Silvio wordt uitgetekend).

In de vorige regering Berlusconi werden politici als Prodi, journalisten en rechters door de staatsveiligheid geschaduwd en afgeluisterd. Niet enkel de Berlusconi zenders maar ook de nationale Rai kregen dagelijks instructies omtrent de berichtgeving (en zelfs de programmatie!) die ze moesten brengen.

Intimidatie van rechters was en is nog altijd aan de orde van de dag. Nog enkele dagen voor de verkiezingen kondigde Silvio aan dat op geregelde tijdstippen rechters zich aan psychiatrische onderzoeken moeten onderwerpen. Ik denk dat de boodschap duidelijk was.

Vorige uitspraken over gerenommeerde en alom gerespecteerde maar kritische journalisten zoals wijlen Enzo Biagi, zorgden ervoor dat deze van de Rai werden verwijderd. Het aantal kritische jounalisten in Italiê is ondertussen op twee handen te tellen. Hoe kan je een onafhankelijke krant hebben als één man zo goed als de ganse publiciteitsmarkt in handen heeft?

Enkele dagen voor de verkiezingen brengt Berlusconi’s rechterhand en zeer omstreden (betrokken in talloze louche zaken en veroordeeld) senator Dell’Utri aan de orde dat de geschiedenisboeken omtrent de rol van het verzet moeten aangepast worden.

Is het toeval dat Berlusconi steeds geweigerd heeft, ook als regeringsleider, om op de nationale feestdag 25 april, feest van de bevrijding, aanwezig te zijn? Zal hij dit jaar aanwezig zijn als vertegenwoordiger van het Italiaanse volk?

En om er nog een schepje bovenop te doen definieert dell’Utri, bevestigd door Berlusconi, een ‘echte’ held: Vittorio Mangano, een maffialid meermaals veroordeeld, en jarenlang in dienst geweest als ‘stalmeester’ in de villa van Berlusconi.

Zijn ‘heldendaad’ bestaat erin om aan zijn ondervragers nooit te hebben toegegeven dat dell’Utri of Berlusconi bij maffiazaken zijn betrokken geweest. En dit terwijl Berlusconi’s politieke tegenstander in Zuid-Italië enkele dagen ervoor zweert de maffia hard te zullen aanpakken.

Is dit intimidatie? Drie uur nadat Berlusconi bij de vorige verkiezingen zijn nederlaag had toegegeven werd één van de grootse maffialeiders uit de voorbije decennia gearresteerd. Toeval? Ik denk dat de boodschap in Zuid-Italië wel zeer duidelijk overgekomen is…

Berlusconi vermeld terloops, als ‘denkoefening’, dat bij een overwinning de alom als neutraal beschouwde president Napolitano zal moeten aftreden voor een kandidaat van zijn partij. Is dit intimidatie of toeval?

De gecontroleerde Italiaanse media heeft jarenlang bijgedragen tot het ‘verkiezingssucces’ van Berlusconi. Populisme , onverdraagzaamheid en verdeeldheid zaaien, en vooral antipolitiek is jarenlang aangewakkerd met het gekende resultaat. In bepaalde Italiaanse steden (Padova) worden muren in de stad opgetrokken om Italiaanse kinderen niet in contact te laten komen met vreemdelingen. Dit roept bij mij onaangename herinneringeren op…

Kan dit ook in België voorvallen? Zeker wel! De laatste jaren zie je ook hier krantenkoppen waarvan ik het bestaan tot voor kort alleen maar in Italië voor mogelijk achtte. Italië is een prachtig land, een volk met een enorm potentieel en warmte, en de overwinning van Berlusconi is een drama maar ik maar ik denk dat de les voor andere Europese landen ook duidelijk moet zijn. Stop de antipolitiek, doorbreek nooit het ‘cordon sanitaire’, laat mediaconcentraties (Berlusconi, Murdoch…) niet toe, laat deze kanker zich niet over Europa verspreiden!

Wordt het niet hoogtijd dat Europa ingrijpt en wat meer wordt dan enkel een economische alliantie van wat landen? In Europa is men zeer streng voor nieuwe deelstaten, hoe zit het met de bezorgdheid over democratisch gehalte van de oude deelstaten (deel van de G8!).

De Italiaanse toestand is het gevolg van 15 jaar intimidatie, populisme, mediacontrole en vooral antipolitiek. Dit is het perfecte recept voor een fascistoide dictatuur. Zover komt het dus als je dit soort heerschappen hun gang laat gaan.

En dit is dus centrumrechts? In de coalitie van Berlusconi zit meer dan één figuur (de zakenman en krantenbezitter Ciarrapico) die zeer fier zijn om de fascistengroet te brengen. Zal de CD&V en Leterme samen met dit allegaartje in het Europees
parlement zitten?

De christendemocratische partijen in Europa hebben een traditie van ethische principes. Kan men Silvio Berlusconi van ethische principes verdenken? Is het niet hoog tijd om in te grijpen op Europees niveau en duidelijke signalen te geven?

 

Han van der Vegt

mei 23, 2008

Lieve mensen, Han van der Vegt heeft nu ook een website: http://www.hanvandervegt.com. De inhoud zal regel matig aangevuld worden. Allen daarheen!