Archive for 28 september 2007

PRO BELGICA! (THE SAVAGE REPUBLIC)

september 28, 2007

2death-2.jpg

( Beeld: “bitchesbrew:witchesbrew” door Annick Castro)

Men is niet meer zo racistisch als toen Country ‘Cow’ Joe nog een kleine jongen was. Vandaag is alles nog slechts een kwestie van cultuur. Niemand wordt nog -buiten enkele zwaar geretardeerde gebieden, zoals Jena, en de rest van de Verenigde Staten van Amerika – getaxeerd op basis van zijn huid.

Bij Joe thuis was men tolerant tegenover negers. Jonge Congolese mannen struinden door de straten van de universiteitsstad. Het stadje leek getroffen door een tornado – Wizard of Oz? – weggeslingerd uit “Alice in Wonderland”: hoe groter Joe werd, hoe kleiner het stadje. Met het land was het net zo.

Terwijl Joes blikken het land in alle panoramiteit streelden, begreep hij dat deze trotse natie een nieuw symbool nodig heeft. Geen Waalse Haan. My little red rooster is en blijft de favoriete sountrack bij al zijn paringsdansen. Toch heeft de haan al veel van zijn pluimen verloren en –hoe vaak ook hij nog zal kraaien – in dit reumatische tijdsgewricht van periodiek weerkerende vogelpest is het beestje niet echt een optie. Nog minder dienstvaardig kan in deze context ons zijn de Vlaamse Leeuw. Trouwens, wisten zijn boskakkende volkseigen vendelzwaaiende landgenoten eigenlijk wel dat die leeuw niets anders een souveniertje was, iets dat gejat werd tijdens de moorddadige stroop-Kruistochten? Als hij in het land al eens een leeuw gezien had, dan wel in Waterloo!

Dit land, qua grootte en populatie slechts door specialisten te onderscheiden van de Rots van Gibraltar, heeft een nieuw symbool nodig: de vlaamse gaai. Op elk gazonnetje een plaasteren vlaamse gaai…. Hebban olla vogolas…. Ze bouwen er hun geraffineerde Ikea-konijnenkoten. Als versterkte burchten. Blinde muren van beton met enkel elektronisch te openen poorten – de ophaalbrug. Geen ramen, geen voordeuren. Camera’s… 

Men hoeft geen groot ornitholoog te zijn om te zien dat de kenmerken van dit vogeltje wonderwel overeen komen met deze van het landje: hij praat iedereen naar de mond, feilloos imiteert hij de anderen, spreekt hij uit zichzelf dan brengt hij alleen maar rauwe klanken voort. Voortdurend zet deze bastaardneef van de windhaan zijn huig naar de wind. Hij is onbetwistbaar meertalig, een snoeshaan, en zal ons geen windeieren leggen!

Het is best mogelijk dat men langs één kant van de Lego™-linguïstische constructie die men makkelijkheidshalve omsachrijft als De Taalgrens,  niet echt gediend is van het additief waarmee dit schepsel gods noodgedwongen door de natuur vliegt. De overburen daarentegen zullen inzien dat dit beestje stukken volkseigener is dan die Arabische Leeuw. Het zou Joe niet verbazen als men op een dag, bij wijze van Belgisch compromis, het “vlaamse” gewoon laat vallen en de vogel kortwiekt (tot blinde vink). Immers, sedert mensenheugenis is in deze gewesten het gaaischieten een populaire bezigheid!