Archive for 17 september 2007

BRIGHT EYES – I’M WIDE AWAKE, IT’S MORNING

september 17, 2007

Het regende… Ondanks dat er de volgende dag wellicht alweer een nieuwe aflevering van het Cleyn eXenboeKske op het menu stond, kon Joe het niet nalaten, alvorens zijn ogen te openen, zich over te geven aan diepzinnige gedachten… Zoals het leven vóór de Big Bang waarschijnlijk een stuk aangenamer verliep, al was het maar omdat de tijd zich toen nog in een heel andere zin voortplantte, zo was het ook weer stukken aangenamer vertoeven op de tijdsbalk, in de jaren vóór die Jezus Christus werd geboren… Waar komt al het water vandaan? Het is geen kwestie van water bij de wijn te doen, nog minder van een plengoffer te brengen. Telkens weer heeft een mens behoefte om zijn ziel bloot te leggen in een dagboek. Het reilen en het zeilen. Het is een gevecht tegen het water. Elke dag overstroomt het ons. Elke dag lopen we er weer van over. Is het een dagboek of een logboek? De zondvloed in dagelijkse afleveringen. (een soap) Telkens weer moet een mens orakelen tegen het eigen dagboek. Alles boekstaven… Opgewonden als een staande klok gooide Joe zich op de nieuwe dag.