Archive for 19 maart 2007

Echo Park

maart 19, 2007

116307438_9f3c3d19b6.jpg

Eeuwig ruisen de auto´s… De Chevrolet 1959 stond geparkeerd onder pijnbomen, op een zandweg. Of was het fijn stof? Allen stapten in. De vier vrolijke vrienden lieten de Zwarte Heuvels van Stadt™Ville©City® achter zich. Onverrichterzake vatten ze de terugweg aan. Ze reden door gebieden van afwisselend duister en helblauwe hemel – als luchtbellen. De seizoenen lagen overhoop, en nu ook al sinds een tijd de dagen. Het werd lente. De vrieskoude deed zijn intrede. De rit ging langs eindeloze heide. Berkenbomen. Schrale landschappen. Kalkachtige landschappen. Zure onvruchtbare heidegrond. Overal in de lucht hing fijn stof (bekend van stoflongen, borstkankers en TV). Door de luwte van de voorbije dagen kon het nergens heen. In sommige wijken was het nog bijzonder onrustig. De avondklok was nog van kracht. Naargelang de luwte aanhield en het stof geen uitweg vond, nergens heen kon, was de onrust toegenomen. Honderden arrestaties werden verricht. Aanhoudingen voor het beledigen van agenten en vernieling. Windstilte is nooit een goed voorteken. Cameratorens werden geplaatst. Hoger dan een lantaarnpaal. Onmogelijk erin te klimmen. Bovenop zijn camera´s bevestigd. En schijnwerpers. Infrarood nachtkijkers maakt De Nachtwacht overbodig. Bloedhonden zijn niet noodzakelijk. Iedereen wordt dag en nacht in de gaten gehouden.Niemand kon zeggen wat er zat aan te komen: verzanding of overstroming.

Licht en donker kwamen in golven. Of was het fijn stof? Het hele gebeuren speelde zich af buiten de tijd. Rellen zijn uit gebleven. De media zijn van een kale kermis thuis gekomen. Onmiddellijk na de bevrijding werden honderden “asocialen” van hun bed gelicht en onder gewapende escorte gedeporteerd naar gezinsoorden in de oostelijke gebieden. Asocialen die in materieel, geestelijk en zedelijk opzicht moesten worden heropgevoed. In de kampen moest er gewerkt worden. De gezinnen moesten leren omgaan met geld, zich klaar maken voor de vrije markt, gezinsverhoudingen, scholing van kinderen en sport en spel. Alleen in gezinnen waar orde, tucht en regelmaat heersten, zouden kinderen kunnen opgroeien tot volwaardige burgers. De kampbewoners werden nauwlettend in de gaten gehouden, ze hadden weinig vrijheid en mochten nauwelijks eigen beslissingen nemen. Tegenwoordig worden ‘woondelinquenten’ opgeborgen in aso-containers, buiten de stad.

Opgelucht haalt men weer adem. Een goede wind heeft de fijne deeltjes eindelijk meegenomen.De politie heeft tientallen mensen gearresteerd. Met hekken op de toegangswegen werden wijken afgesloten. Zonder legitimatiebewijs kwam niemand erin.

De lente van Nul Nul Zeven. Alom dwarrelden fijne stofdeeltjes als stuifmeel door het zwerk van Stadt™ Ville© City®. Vrachtwagens, asocialen, dieselmotoren. Roetfilters. Maximumsnelheid van 90 km. Het herinnerde aan de autoloze zondagen ten tijde van de oliecrisis in 1973. Plots leek het zwarte goud veranderd in gitzwarte blubber. Traag en dik vloeide de olie, duurbetaald. Wetenschappers voorspelden een snelle uitputting van de fossiele brandtsoffen. De olieproducerende landen wachtten op een gelegenheid om die schaarste te verzilveren. De wereld was dronken van koorts. Op 11 september 1973 vond er een bloedige staatsgreep plaats in Chili. In oktober 1973 brak de Jom Kippoeroorlog uit tussen Israël en Egypte en Syrië. De eerste autoloze zondagen dateren van vlak na de Suezcrisis in 1956. Misschien dateert de eerste oliecrisis van 1871 toen in het belegerde, uitgehongerde en uitgemoorde Parijs, in een laatste stuiptrekking petroleuses door de stad trokken om alles wat ze konden neer te branden. Vandaag werden snelheidsduivels aan een razend tempo geflitst. Bij een politiepost was het flitsapparaat ontploft is. Of was er sabotage in het spel?

Country ‘Cow’ Joe was blij dat er een einde kwam aan de rit. Principessa, Belle, Blue en Snoopy wachtten. Een gezin waar orde, tucht en regelmaat heerste. De uitlaatgassen uit de wagens vormden tekstballonnen die opstegen om hoog in de lucht feeërieke wolkenformaties te vormen. Later werd al het fijne stof door de wind nog beter over de aarde uitgestrooid. En de auto zag dat het goed was. Het dashboard neuriede zacht een hit van Kansas: “All we are is dust in the wind“.